Doradztwo podatkowe

Podatek od przekształcenia jest dla chętnych

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

04 grudnia 2022

Początek 2022 roku to okres eksplozji popularności formy opodatkowania zwanej „estońskim CIT-em”. Ma ona wiele zalet, są jednak i wady. Jednym z aspektów niekorzystnych dla podatnika jest tzw. „podatek od przekształcenia”. O co w nim chodzi?

Jeżeli wraz z wejściem na estoński CIT zmieniamy formę prawną spółki w wyniku przekształcenia – np. przekształcamy spółkę cywilną lub jawną w spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo też przekształcamy naszą firmę jednoosobową w spółkę, to musimy ustalić „dochód z przekształcenia”. W dużym skrócie – dochód ten odpowiada różnicy pomiędzy rachunkową wartością majątku spółki, a jej wartością podatkową. Taka nadwyżka wartości rachunkowej ponad wartość podatkową wynika przede wszystkim z różnic pomiędzy kosztem w rozumieniu rachunkowym, a kosztem w rozumieniu podatkowym.

W pierwszym roku podatkowym po przekształceniu i przejściu na estoński CIT przez spółkę przekształconą, konieczna jest zapłata “podatku od przekształcenia”, który płacimy właśnie od opisanego wyżej dochodu z przekształcenia. Podatek ten płaci się tylko jeden raz, na samym początku opodatkowania estońskim CIT.

Podatku od przekształcenia łatwo jest jednak uniknąć. Wynika to z możliwości wejścia na estoński CIT także w trakcie roku podatkowego (jeśli zamkniemy i otworzymy księgi rachunkowe).

 

Jaka jest zatem recepta na niepłacenie podatku przy przekształceniu? Załóżmy taką sytuację:

 

  1. przekształcam jednoosobową działalność gospodarczą („JDG”) w sp. z o.o. z dniem 1 sierpnia 2022 roku;
  2. do 31 sierpnia 2022 roku nie składam ZAW-RD (zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT) i jestem na „zwykłym” CIT;
  3. z dniem 20 września 2022 roku składam ZAW-RD w oparciu o art. 28j ust. 5 ustawy o CIT;
  4. z dniem 30 września 2022 roku zamykam księgi rachunkowe i otwieram je z dniem 1 października 2022 roku, znów w oparciu o art. 28j ust. 5 ustawy o CIT;
  5. składam sprawozdanie za sierpień-wrzesień 2022 roku – okres ten jest moim pierwszym „rokiem podatkowym” (art. 28e ust. 2 ustawy o CIT);
  6. na estoński CIT wchodzę w drugim roku podatkowym po przekształceniu, więc nie mam „dochodu z przekształcenia” (art. 7aa ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT);
  7. profit.

 

Jak widzicie, można śmiało stwierdzić, że podatek od przekształcenia jest „dla chętnych”.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: