pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Podatkowy downsizing

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

17 maja 2023
Na przestrzeni lat, dzięki zwiększającej się świadomości ekologicznej społeczeństw, na popularności zyskały samochody elektryczne i hybrydowe. Producenci aut wychodząc naprzeciw wymaganiom odbiorców opracowują innowacyjne alternatywy dla napędów spalinowych.

EKO UE

 

Niebagatelny wpływ w tej kwestii ma oczywiście Polityka Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów na poprawę sytuacji ekologicznej stała się właśnie elektromobilna transformacja transportu. W związku z tym, także w Polsce wprowadzono liczne regulacje mające skłonić kierowców do wyboru samochodów elektrycznych i wodorowych. Pomimo wielu sposobów przekonywania kierowców do nabywania samochodów wykorzystujących alternatywne napędy, auta spalinowe nadal są i będą obecne na polskich drogach. 

Samochody z napędem w pełni elektrycznym lub hybrydowym mają oczywiście zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Przyjrzyjmy się jednak pewnym faktom na gruncie przepisów prawa. Mianowicie, zwrócimy uwagę na korzyści podatkowe wynikające z odrzucenia wyboru spalinówek. 

 

Elektryk z zagranicy 

 

Jak powszechnie wiadomo sprowadzanie samochodu spoza granic kraju wiąże się ze sporymi kosztami. Zasadniczo do zapłacenia byłby podatek akcyzowy, którego wysokość uzależniona jest od pojemności silnika. Natomiast, dotyczy to jedynie silników spalinowych. Pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem zwolnione są z akcyzy. Koniecznie będzie jednak posiadanie odpowiedniego zaświadczenia, które można uzyskać po skierowaniu wniosku wraz z deklaracją do właściwego Urzędu Skarbowego. 

 

Samochód w działalności

 

Ustawodawca przewidział pewne przywileje dla przedsiębiorców decydujących się na zakup do firmy samochodu elektrycznego. 

Z regulacji dotyczących ewidencji środków trwałych i amortyzacji wynikają odrębne limity kwot, jakie możemy uwzględnić w kosztach podatkowych. Dla samochodów spalinowych jest to 150 000 złotych, zaś w przypadku samochodów z napędem elektrycznym lub wodorowym limit wynosi 225 000 złotych. Poza tym, w przypadku aut elektrycznych zastosowanie będą miały standardowe zasady amortyzacji samochodów osobowych. Zatem, pojazdy te nie mogą podlegać jednorazowej amortyzacji. Wyjątek stanowią natomiast samochody, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 złotych, wówczas jednorazowa amortyzacja jest możliwa. 

W przypadku leasingu, którego wartość przekracza kwotę limitu stosuje się proporcję według poniższego wzoru, w którym “x” oznacza wartość początkową elektrycznego pojazdu osobowego.

 

225 000 * 100 % / x

 

Wydatki związane z eksploatacją samochodu elektrycznego, takie jak np. serwis techniczny, wymiana opon czy ubezpieczenie również będą stanowić koszt podatkowy. Warto  wspomnieć, że dotyczy to również między innymi ładowania samochodu. Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej o znaku 0115-KDIT2.4011.233.2022.2.RS, wydatek poniesiony przez pracownika w związku z ładowaniem auta, także poza godzinami pracy może zostać mu zwrócony i będzie stanowił koszt podatkowy dla pracodawcy. Zaś zwrot kosztów poniesionych przez pracownika na ładowanie samochodu elektrycznego we własnym zakresie, poza godzinami pracy, nie będzie stanowił po stronie pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. 

 

Rząd zachęca

 

Mając na celu zachęcanie do zakupu aut elektrycznych zamiast spalinowych przewidziano rządowe dotacje. Uruchomiono na przykład program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej “Mój elektryk”, z którego skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności. W ramach programu po spełnieniu wskazanych warunków można uzyskać dotację w wysokości do 18 750 zł lub dotacja w wysokości  do 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 000 km. 

 

Korzyści dla miłośników elektrycznych czterech kółek

 

Znaczącą korzyścią związaną z posiadaniem samochodu elektrycznego jest możliwość korzystania z parkingów miejskich bezpłatnie. Dodatkowym przywilejem, z którego czerpać mogą kierowcy aut elektrycznych jest uprawnienie do poruszania się po tak zwanych “bus pasach”. Poza tym, w wielu dużych miastach dostępne są publiczne ładowarki, dzięki którym możemy naładować samochód zupełnie za darmo. 

 

Elektryk zwinny jak jaszczurka i ostry jak przecinak

 

Możliwości wyboru na rynku motoryzacyjnym są w obecnych czasach tak ogromne, że kupujący mogą mieć nie lada zagwostkę na jaki samochód się zdecydować. Polityka państw europejskich mająca prowadzić do zmniejszenia emisji CO2 nadal budzi sporo kontrowersji. Niektórych wręcz oburzają coraz to nowe normy zmierzające do ograniczenia korzystania z samochodów spalinowych. Oczywiście można samochody elektryczne lubić albo nie. Warto jednak wiedzieć o korzyściach i przywilejach, które mogą wynikać z posiadania takiego auta. W ramach podsumowania przywołajmy słowa, które rzekomo wypowiedzieć miał kiedyś Wilhelm II Hohenzollern “uważam, że samochód to tylko chwilowe objawienie. Ja wierzę w konia.”.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: