Doradztwo podatkowe

Pracowniku – tobie też można optymalizować podatki!

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

10 października 2022
Przedsiębiorcy mają co do zasady bardzo dużo legalnych możliwości optymalizacji podatkowej dla swojego biznesu. Od dostosowania formy prawnej, formy opodatkowania, możliwość wyboru CIT-u estońskiego czy prowadzenie kilku działalności w odpowiedniej formie ze względu na branżę, marżę czy skalę działalności. Do tego szeroki wachlarz ulg podatkowych i da się żyć, mimo coraz większej opresji fiskalnej. Pracownik co do zasady nie ma tak kolorowo. Jest skazany na skalę podatkową i często oprócz ewentualnych 50% KUP lub propozycji przejścia na B2B doradcy rozkładają ręce. Oczywiście to, że obniżyć zobowiązania podatkowo-składkowe przedsiębiorcy niż pracownikowi jest łatwiej - to fakt. Warto jednak dowiedzieć się, jakie mniej popularne metody obniżenia tych zobowiązań oferuje polskie prawo.

Pracownik, który sam pierze i się karmi – płaci mniej…

 

Chociaż śródtytuł może brzmieć kuriozalnie, to zasadniczo dobrze zapowiada temat. Jedną z metod optymalizacji podatków i składek jest “przeniesienie” części obowiązków pracodawcy na pracownika i wypłacenie zryczałtowanego zwrotu. Przykładowo, pracodawca musi zapewnić higieniczne warunki pracy, na które składa się m.in. czysty strój roboczy. Jeżeli zgodnie z umową to pracownik będzie dbał o pranie ubrania roboczego, to przysługuje mu zryczałtowany zwrot, który nie jest opodatkowany ani oskładkowany. Jeżeli zastosujemy średnie ceny z pralni chemicznych, może to być spora stawka. Jeżeli natomiast pracownikowi uda się zadbać o to taniej – to dla niego czysty zysk.

 

Ciekawa jest również kwestia posiłków regeneracyjnych. Możemy rozbić to na dwa praktyczne rozwiązania. Pierwszym z nich jest szwedzki stół – jeżeli pracodawca organizuje wyżywienie pracownikom w tej formie, to po ich stronie przychód nie powstanie, jak wynika z utartej już linii interpretacyjnej i orzeczniczej. Jednocześnie jest to dla spółki koszt uzyskania przychodu. Przyjemny z punktu widzenia podatków i składek benefit.

 

Drugie rozwiązanie dotyczy sytuacji, w której pracodawca powinien zapewnić tzw. posiłki regeneracyjne, ale nie ma ku temu warunków. Możliwe jest bowiem przekazanie pracownikom zryczałtowanych kwot w formie bonów czy talonów. Jeść każdy musi, a w takiej sytuacji część naszego wynagrodzenia, która będzie wydana na wyżywienie, może być nieobjęta składkami na ZUS i podatkiem dochodowym.

 

Jak wypłacić premię bez składek ZUS?

 

Co do zasady wszelkie typy premii są wliczane do podstawy obliczania składek oraz podatków. Swojego rodzaju wyjątkiem jest tutaj premia jubileuszowa, którą możemy wypłacić pracownikowi za staż pracy, na podstawie przyjętego regulaminu. Taka premia (jednak tylko raz na pięć lat) nie jest wliczana do podstawy składek. Podatek jednak płacimy normalnie, na zasadach ogólnych. Mimo wszystko sam podatek zamiast podatku i pełnych składek to znaczna ulga – a tym samym znacznie wyższa premia netto dla pracownika.

 

Oczywiście to tylko przykładowe smaczki i niuanse, które znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z innych można wskazać zryczałtowany zwrot za zużycie energii elektrycznej, gdy pracownik pracuje częściowo lub w całości zdalnie. Z bardziej znanych i powszechnych rozwiązań można wyróżnić m.in. diety. Chociaż nie wydają się one spektakularne, to warto je znać i dopasowywać do sytuacji. Zresztą nawet niewielka oszczędność podatkowo-składkowa może zyskać uznanie – zwłaszcza w Poznaniu. Ostatecznie jak to mówią “grosz do grosza”…

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: