pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Spółka non profit – brat bliźniak fundacji i stowarzyszenia

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

06 lutego 2023
Jest ich tak mało, jak sztab złota, które miał dostać pan Siara. W Polsce są tak nieznane, jak Jose Arcadio Morales (pułkownik). Działają jak Fundacja Jurka Kilera. Mowa o „spółkach non profit” będących połączeniem spółki prawa handlowego i organizacji non profit.

Co to jest spóła non profit?

 

Spółka non profit to po prostu spółka prawa handlowego, która została założona w celu użytecznym społecznie, a nie jak zazwyczaj, gospodarczym. Cele, dla których spółka może zostać utworzona, są ograniczone wyłącznie prawną dopuszczalnością. Oznacza to, że każdy cel, który jest legalny może być przez spółkę realizowany. Przede wszystkim cel spółki, jak już wskazano, nie musi mieć charakteru gospodarczego. Nie musi on nawet wyrażać się w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Spółka może być, więc powołana do życia, również w celu prowadzenia działalności non profit. Inny niż gospodarczy cel spółki prawa handlowego, może polegać na prowadzeniu działalności kulturalnej, społecznej, sportowej, naukowej, charytatywnej czy działalności użyteczności publicznej.

 

Spółka jako organizacja pożytku publicznego

 

Spółka non profit nieprowadząca działalności gospodarczej może bez żadnych dodatkowych ograniczeń stać się organizacją pożytku publicznego. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 13.01.2006 r. (III CZP 122/05), w której stwierdził, że spółka nieprowadząca działalności gospodarczej może być organizacją pozarządową oraz może uzyskać status organizacji pożytku publicznego.

Status ten otwiera spółce dostęp do źródeł finansowania, których nie mają pozostałe spółki. Nie ma na przykład przeciwskazań, żeby podatnik PIT przekazał na rzecz spółki non profit 1,5% podatku, identycznie jak ma to miejsce w przypadku fundacji czy stowarzyszeń.

Oprócz tego, spółka non profit posiadająca status OPP, w zakresie prowadzonej działalności pożytku publicznego, jest zwolniona z CIT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych i opłat sądowych.

Spółki non profit posiadające status OPP mogą też, w określonym zakresie, skorzystać z prawa do nieodpłatnego czasu antenowego w publicznym radiu i telewizji.

Spółka non profit, która prowadzi „działalność pożytku publicznego” może korzystać ze środków publicznych, na przykład z dotacji.

 

Wpis do KRS – przedsiębiorca czy nie?

 

Spółka non profit nie będzie w rozumieniu polskich przepisów przedsiębiorcą. Nie zmienia to jednak faktu, że w KRS spółka i tak zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców, a nie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Rejestracja spółki non profit

 

Komplikacje, w przypadku założenia spółki non profit, mogą pojawić się podczas składania wniosku o wpis do KRS. Wówczas konieczne jest wskazanie przedmiotu działalności spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przedmiot działalności konkretyzuje cel zawiązania spółki. Polska Klasyfikacja Działalności jest dostosowana do klasyfikacji działalności gospodarczej, więc w przypadku spółki non profit, gdy cele spółki nie są celami gospodarczymi, dopasowanie opisu przedmiotu działalności do PKD, może okazać się nieco utrudnione.

 

Organy spółki non profit

 

Spółka non profit, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ma obowiązek powołania organów w postaci zarządu oraz rady nadzorczej, na takich samych zasadach, jak pozostałe spółki kapitałowe. Zasady działania tych organów, nie różnią się od tych, obowiązujących w spółkach prowadzących działalność gospodarczą.

 

Zakończenie

 

Możliwości, jakie daje spółka non profit przy odrobinie kreatywności, mogą być ciekawie wykorzystane. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą zrobić coś dobrego, ale niekoniecznie chcą tworzyć fundacje czy stowarzyszenie. Masz w spółce 2000 kolumbijskich peso albo kilka nadmiarowych sztab złota i chcesz nimi wspierać polską kinematografię, a przy okazji nie płacić np. podatku od nieruchomości? Wszystko to umożliwia spółka non profit.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: