pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Tor przeszkód, czyli dokumentacja cen transferowych

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

21 marca 2020
Łatwo zgubić drogę w labiryncie przepisów i ich interpretacji. Cena może być wysoka

Brak dokumentacji to jeden z najczęściej popełnianych błędów, jeśli chodzi o ceny transferowe. Ale niejedyny. Lista prostych niedopatrzeń wynikających z nieznajomości bądź niezrozumienia czy też niewłaściwej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest długa, a ich popełnienie może wiązać się z ryzykiem podatkowym dla twojego przedsiębiorstwa lub odpowiedzialnością karną skarbową.

Jak wspomnieliśmy w omówieniu najczęstszych przyczyn, dla których przedsiębiorcy nie dokumentują transakcji z podmiotami powiązanymi, przedsiębiorcom i ich księgowym kłopot mogą sprawić limity kwot, od których powstaje obowiązek dokumentacyjny. Popełniane w tym zakresie błędy zdarzają się i wówczas, gdy taka dokumentacja powstaje. Chodzi m.in. o liczenie wartości transakcji w kwotach netto zamiast brutto oraz o przeliczanie na euro waluty, w której dokonywane były transakcje, po niewłaściwym kursie.

Kolejny błąd, który łatwo popełnić w odniesieniu do cen transakcyjnych (transferowych), to zastosowanie niewłaściwej metody weryfikacji tych cen. Możesz wybrać jedną z wielu takich metod, ale musisz pamiętać, że nie każda nadaje się do każdego przypadku. Tym samym, możesz zastosować metodę cen transferowych nieadekwatną do przeprowadzonych transakcji i łatwą do podważenia przez organy podatkowe. Metoda ceny odsprzedaży np. ma zastosowanie tylko wówczas, gdy: mamy do czynienia z łańcuchem kupna-sprzedaży, od zakupu do sprzedaży upłynęło stosunkowo niewiele czasu i nie doszło w tym czasie do zmian przedmiotu transakcji, choćby jego ulepszenia czy dostosowania do lokalnych warunków.

Często mamy też do czynienia z pomijaniem niektórych części dokumentacji cen transferowych. Chodzi o te jej elementy, których wypełnienie nie jest obowiązkowe. Być może i ty masz zamiar uznać, że skoro przepisy nie wymagają od ciebie np. opisania kontekstu transakcji – tego, jakie ona miała znaczenie dla twojej firmy – nie będziesz tracił na to czasu. Ale bierzesz wtedy na siebie ryzyko, że w ramach kontroli twoje postępowanie jako przedsiębiorcy zostanie zakwestionowane.

Należy wspomnieć o błędzie, który niekiedy wynika z całkiem błahych przyczyn. Rozdzieliliście dokumentację cen transferowych między sobą, tak że każde z was odpowiadało za jeden dział. Sporządzaliście ją przez dłuższy czas, nie wracając do tego, co już zostało przygotowane. W trakcie przygotowywania dokumentacji w firmie zmienił się główny księgowy, który dokończył to zadanie…

W każdym razie chodzi o to, że w dokumentacji przedstawionej organom podatkowym występują istotne różnice między poszczególnymi częściami. I tak np. do weryfikacji cen transferowych zastosowano inną niż wskazane w przepisach metodę, ale w części opisowej się do tego nie odniesiono. Albo opis metody kalkulacji zysków inaczej definiuje role poszczególnych uczestników transakcji, niż ma to miejsce w opisie funkcji, aktywów i ryzyk stron.

Jak widzisz, łatwo jest popełnić błąd podczas przygotowywania dokumentacji cen transferowych (lista nieprawidłowości jest dłuższa, opisaliśmy tylko te najczęściej wychwytywane przez nas we współpracy z klientami). Może on być nader kosztowny: jeżeli np. organ podatkowy uzna, że dzięki transakcjom z podmiotami powiązanymi osiągnąłeś wyższy dochód, niż zadeklarowałeś, różnicę obciąży kilkudziesięcioprocentowym podatkiem. A to, o ile nie jesteś Jeffem Bezosem lub Elonem Muskiem, może zaboleć.

Ponadto, organy podatkowe mają także inne narzędzia, którymi może się posłużyć, by zdyscyplinować podatników.

Jak zatem uniknąć stresu przy sporządzaniu tej dokumentacji? Jak przejść weryfikację/kontrolę organów podatkowych dokumentacji cen transferowych bez problemów, stresu i ryzyka podatkowego dla twojego przedsiębiorstwa? Jak uniknąć niedopatrzeń i błędów? To oczywiste: skorzystać ze wsparcia doradców podatkowych . To z pewnością mniej kosztowne rozwiązanie.

Jeśli natomiast już dysponujesz dokumentacją cen transferowych, ba, sporządzacie ją od dłuższego czasu, możesz skorzystać z innego rozwiązania. Zleć doświadczonej kancelarii podatkowej audyt cen transferowych bądź aktualizację dokumentacji cen transferowych. Zyskaj pewność, że dotychczasowe podejście do tego obszaru w twojej firmie jest właściwe lub dowiedz się, co trzeba w nim skorygować.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: