Doradztwo podatkowe

Ulga dla honorowych dawców – jak zaoszczędzić oddając krew?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

17 października 2022
Oddawanie krwi nic nie kosztuje, a jak się okazuje - można sporo zyskać. Biorąc udział w inicjatywach dotyczących krwiodawstwa możemy nie tylko w prosty sposób przyczynić się do poprawy czyjegoś zdrowia oraz nierzadko także uratować komuś życie. Warto też wiedzieć o istnieniu ulgi podatkowej dla honorowych dawców krwi, dzięki której można zachować nieco więcej pieniędzy.

Kto może skorzystać z ulgi?

 

Opisywana ulga podatkowa jest przywilejem dla osób, które honorowo oddają krew. Honorowym krwiodawcą określa się taką osobę, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Zatem krwiodawcy, którzy w danym roku kalendarzowym oddawali krew, mogą w rocznym rozliczeniu skorzystać z ulgi. Możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania dla honorowych krwiodawców wynika z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Ulga dotyczy zarówno osób oddających krew pełną, jak i osocze.

 

Ile wynosi kwota odliczenia?

 

W przepisach zostały dokładnie wycenione możliwe warianty donacji krwi w kontekście ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców. Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2017 r. litr krwi to kwota 130 zł.  Ponadto w rozporządzeniu zostały zawarte dodatkowe wyceny poszczególnych przypadków.

 

Na podstawie § 3 Rozporządzenia rekompensata pieniężna przysługuje dawcy krwi:

 

 1. rzadkiej grupy w wysokości:
 • za 1 litr pobranej krwi – 130 zł,
 • za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – 1 zł;

 

2. który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi, lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych, lub osocza w wysokości:

  • za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł,
  • za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł,
  • za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa w powyższych przypadkach: – pierwszy – 50 zł, – każdy kolejny – 25 zł,
  • za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł,
  • za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).

   

  Przykład

   

  Krew pełna jest pobierana nie częściej niż sześć razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż cztery razy w roku od kobiet. Co istotne, przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż osiem tygodni. Jednorazowo od osoby ważącej co najmniej 50 kg można pobrać 450 ml krwi. Przyjmijmy zatem, że w ciągu roku kobieta może oddać 1,8 litra, zaś mężczyzna 2,7 litra pełnej krwi. Kwotę ulgi uzyskujemy poprzez pomnożenie ilości oddanej w danym roku krwi wyrażonej w litrach przez wynikającą z przepisu kwotę.

   

  450ml x 4 = 1800ml = 1,8l

  1,8 x 130 = 234 zł

   

  Jak prawidłowo wykazać ulgę?

   

  Korzystając z opisywanej ulgi, niejako zmniejszamy swój dochód, w związku z czym odpowiednio maleje podstawa opodatkowania. Skutkiem takiego rozwiązania podatek do zapłacenia staje się efektywnie niższy.

   

  Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, aby skorzystać z ulgi, powinni dokonać odliczenia darowizny w formularzach PIT-36 lub PIT-37. W przypadku tych krwiodawców, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy odliczyć darowiznę na formularzu PIT-28. Osoby rozliczające się podatkiem liniowym oraz kartą podatkową nie mają możliwości skorzystania z tej ulgi.

   

  Pod względem technicznym konieczne jest dołączenie dorocznego zeznania załącznika PIT/0. Należy również wskazać dane obdarowanego – w tym przypadku będzie to Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Darowizna odliczana jest od dochodu, a jej wysokość w roku podatkowym może sięgać maksymalnie 6%. Co istotne, limit nie zawęża się wyłącznie do krwi, odnosi się on do wszystkich rodzajów donacji.

   

  Korzyści wykraczające poza podatki

   

  Należy zwrócić uwagę, że na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi honorowemu dawcy przysługuje zwolnienie od pracy. Wcześniej honorowym krwiodawcom przysługiwał jeden dzień wolny od pracy, co zmieniło się jednak wraz z rozwojem sytuacji pandemicznej w kraju. Obecnie – od stycznia 2021 r. honorowy dawca krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy, tj. w dniu, w którym oddał krew oraz w dniu następnym.

   

  Warto jednak również wiedzieć, o istnieniu ulgi podatkowej dla honorowych dawców krwi. Z pewnością odliczenie będzie szczególnie korzystne dla osób oddających krew regularnie. Podsumowując, nie ulega wątpliwości to, że warto pomagać – zaoszczędzić na podatku również warto.

  Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

  Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
  Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

  Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

  Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

  Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

  Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
  Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
  a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

  Odwiedź nas również na: