pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Zęby zjedzone na podatku

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

28 listopada 2022
Określenie odpowiedniej stawki ryczałtu dla niektórych działalności niekoniecznie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Pewne wątpliwości budzą na przykład zawody protetyka czy technika dentystycznego, z szerokim uśmiechem wyjaśnijmy zatem pewnie podatkowe zawiłości.

Stomatologia nie jedno ma imię

 

Nie zagłębiając się w zbytnio w technikalia konkretnych zawodów, można powiedzieć, że lekarz stomatolog zajmuje się funkcjonowaniem i leczeniem zębów.

 

Osoba w zawodzie technika dentystycznego posiada kwalifikacje do wykonywania prac techniczno-dentystycznych, polegających na projektowaniu i obróbce protez dentystycznych w pracowni protetycznej, jest również uprawniona do wykonywania określonych zabiegów.

 

Protetyka natomiast jest dziedziną nauki obejmującą zakres wiedzy zarówno medycznej, jak i technicznej, w ramach której wykonywane są protezy ze sztucznego materiału, służące do uzupełniania braków tkankowych, narządowych lub naczyniowych. Zatem protetyk to osoba samodzielnie wykonująca różnego rodzaju protezy na potrzeby wielu działów protetyki.

 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (2015 r.) wyroby protetyki dentystycznej wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostały zakwalifikowane pod symbolem PKWiU 32.50.22. Klasyfikacja ta obejmuje sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

Potencjalne stawki ryczałtu

 

W przypadku ustalenia właściwej stawki podatku na gruncie ustawy o ryczałcie dla świadczenia usług w zakresie protetyki pojawia się kilka możliwości. Mianowicie 5,5% stawka w ramach tzw. działalności wytwórczej, stawka 8,5% dotyczącą przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego oraz stawka nawet 14% w przypadku usług w zakresie opieki zdrowotnej.

 

W związku z tegorocznymi zmianami w przepisach, od początku 2022 r. definicja wolnego zawodu nie obejmuje już między innymi lekarzy, techników dentystycznych, stomatologów, weterynarzy, pielęgniarek i położnych. Zatem spod naszych rozważań na temat ryczałtu wyłączona będzie 17% stawka podatku.

 

Stawka 14% – kiedy ją stosować?

 

Czternasto procentowa stawka ryczałtu obowiązywać będzie w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej. Mowa tutaj o dziale 86 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, obejmuje on szeroki zakres działalności mającej związek ze zdrowiem i medycyną.

 

Dotyczy to przede wszystkim diagnostyki, leczenia, a także porad świadczonych przez lekarzy, ogólnej i specjalistycznej praktyki dentystycznej, włączając usługi ortodontyczne oraz praktykę pielęgniarek i położnych.

 

W tym zakresie mieścić będą się również usługi fizjoterapeutyczne i paramedyczne, usługi pogotowia ratunkowego oraz izb przyjęć. Ponadto wskazane zostały na przykład usługi prowadzone laboratoria przez apteki, szpitale i sanatoria.

 

Śladem interpretacji po niższe stawki

 

Idąc dalej po ścieżce ryczałtowej ustawy rozważyć należy stawkę 8,5%, która jest właściwa dla ogólnej działalności usługowej. W przypadku protetyka należałoby zastosować ją w sytuacji, kiedy czynności przez niego wykonywane nie będą stanowić działalności wytwórczej. W omawianym przypadku 8,5% stawka może mieć zastosowanie wtedy, gdy wykonywane przez protetyka produkty powstają z cudzych materiałów i na czyjeś zlecenie. W takim wypadku działanie protetyka ogranicza się wyłącznie do odtworzenia niezindywidualizowanego projektu. Dotyczy to na przykład takiej sytuacji, w której protetyk właściwie nie ma do czynienia z leczeniem konkretnego pacjenta, wykonuje wyłącznie koronę (formę protezy zębowej) przy użyciu dostarczonych przez zlecającego specjalistycznych materiałów.

 

Działalność wytwórcza została wprost zdefiniowana w ustawie o ryczałcie i rozumiana jest jako działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. Regulacja ta wskazuje na zastosowanie 5,5% stawki podatku w stosunku do działalności w wyniku, której powstają nowe produkty.

 

Stąd też uzasadnionym wydaje się być, że 5,5% stawka zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych będzie właściwa w przypadku działalności wykonywanej przez protetyka, jako że w wyniku jego pracy niewątpliwie powstają nowe produkty. Poparcie powyższego stanowiska znajduje odzwierciedlenie w licznych interpretacjach organów podatkowych i jest to wiodące stanowisko.

 

Zdaniem organów na ogół działalność wykonywana przez protetyka mieści się w definicji działalności wytwórczej, ze względu na specyfikę pracy, istotne jest również to, aby protetyk pracował na własnym materiale. Potwierdzenie tej tezy znaleźć można na przykład w jednej z interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS o znaku 0115-KDIT3.4011.548.2022.1.PS z dnia 5 września 2022 r., mianowicie

 

biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany powyżej, w szczególności opis kwalifikacyjny grupowania PKWiU 32.50.22 – sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, prowadzona działalność jest działalnością wytwórczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów protetyki stomatologicznej i wpasowuje się w definicję działalności wytwórczej”. Przeczytać możemy także, że “przychody z działalności wytwórczej podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5%, o ile dany rodzaj działalności nie jest objęty innymi stawkami przewidzianymi w art. 12 omawianej ustawy podatkowej”.

 

Zatem, jak ugryźć właściwą stawkę?

 

Kwestie dotyczące opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku wielu dziedzin budzą liczne kontrowersje i wątpliwości. Z przepisów trudno wywieść klarowne odpowiedzi na pytania, które naturalnie pojawiają się podczas podejmowania i wykonywania pracy zawodowej.

 

Należy jednak pamiętać, że w podatkach jak w życiu, nic nie jest czarne albo białe i każdy przypadek charakteryzuje się szczególnymi okolicznościami, które wpływają na ocenę konkretnego stanu rzeczy. Zatem istotne jest, aby indywidualnie rozpatrywać każdą zaistniałą sytuację. Jednym z dostępnych rozwiązań jest wystąpienie do organów podatkowych o interpretację indywidualną, w której uzyskamy odpowiedź na nurtujące nas podatkowe pytania na podstawie przedstawionego stanu faktycznego.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: