pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Zmiany dotyczące sprzedaży na Vinted – kto zapłaci podatek?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

28 kwietnia 2023
Od 1 maja 2023 r. na portale e-commerce takie jak Allegro, OLX czy Vinted zostanie nałożony nowy obowiązek raportowania wykazu sprzedawców. Co uległo zmianie i czy faktycznie okazjonalne sprzedawanie nieużywanych rzeczy może narazić nas na problemy podatkowe?

Rejestr sprzedawców

Zmiany w przepisach dotyczących handlu internetowego, wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy DAC7, będą miały wpływ na funkcjonowanie popularnych platform e-commerce w Polsce, takich jak Allegro, OLX czy Vinted.

Jednym z najważniejszych wymogów, jakie zostaną nałożone na sprzedawców działających na platformach e-commerce, będzie obowiązek raportowania wykazu sprzedawców. W ramach tego obowiązku internetowe platformy sprzedażowe będą zobowiązane do rejestrowania kwot transakcji dokonywanych przez sprzedawców.

Celem wprowadzenia tego obowiązku jest przede wszystkim umożliwienie śledzenia dochodów uzyskiwanych przez sprzedających oraz weryfikacji, czy opłacają wymagane podatki, a ich działalność na portalu nie jest nielegalna.

Oprócz obowiązku raportowania wykazu sprzedawców, nowe przepisy nakładają także na administratorów portalów e-commerce obowiązek informowania sprzedawców o zakresie danych, które są gromadzone przez platformy. Zgodnie z przepisami, informacje te powinny zostać zawarte w regulaminach lub zasadach danego e-sklepu.

 

Kogo obejmie nowe prawo?

Do raportowania odpowiednich informacji zostaną zobligowane platformy pośredniczące w transakcjach:

  • najmu nieruchomości lub miejsc parkingowych,
  • usług świadczonych osobiście,
  • sprzedaży towarów,
  • najmu środkami transportu.

Pierwsze raporty mają być wysłane do końca stycznia 2024 r. za wynagrodzenie uzyskane w 2023 r. Oznacza to, że wszystko co zostało sprzedane od początku 2023 r. też będzie zaraportowane.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że obowiązkowi raportowania nie będą podlegać sprzedawcy, którzy w okresie sprawozdawczym wynoszącym rok, zawarli mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów lub jeżeli ich łączny przychód ze sprzedaży nie przekroczył 2 tys. euro.

 

Jakie będą skutki zmian?

Po pierwsze, istnieje prawdopodobieństwo wzrostu cen najmu, usług i używanych przedmiotów. Legalnie działający wykonawcy będą zmuszeni ponosić wyższe koszty, które prawdopodobnie przerzucą na swoich klientów.

Dodatkowo mogą wzrosnąć opłaty za korzystanie z platform handlowych, ponieważ konieczne będzie zaprojektowanie, wdrożenie i obsługa systemów raportowania. Operatorzy platform handlowych będą zobowiązani do udostępniania informacji o wszystkich sprzedawcach na żądanie odpowiednich organów.

Nowe przepisy prawdopodobnie przyczynią się do zmniejszenia szarej strefy w handlu, co oznacza, że więcej osób będzie legalnie rozliczać swoją sprzedaż i usługi (i tym samym płacić podatki za sprzedaż na platformach takich jak Vinted, OLX czy Fixly). Inni z kolei mogą zrezygnować z nielegalnej działalności, ponieważ stanie się ona mniej opłacalna.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: