pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Zmiany w ulgach podatkowych, formularzach PIT i ryczałcie

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

29 grudnia 2020
Zapraszamy na przegląd zmian przepisów dotyczących ulg podatkowych, formularzy PIT oraz ryczałtu ewidencjonowanego.

Zmiany w uldze abolicyjnej i uldze dla młodych

Nowe przepisy wprowadzają kilka istotnych zmian w ulgach podatkowych. Modyfikacje te dotyczą w szczególności ulgi abolicyjnej oraz ulgi dla młodych.

Ulga abolicyjna

Zmiana w przepisach podatkowych związana z ograniczeniem ulgi abolicyjnej będzie niekorzystna dla podatników pracujących za granicą. Resort finansów stwierdził, że ulga ta nie eliminuje podwójnego opodatkowania dochodów oraz nie zachęca do osiągania dochodów w Polsce. 

Zgodnie z treścią art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczenie ulgi abolicyjnej polegać będzie na zmniejszeniu limitu odliczenia ulgi. Podatnik może skorzystać z ulgi abolicyjnej w sytuacji, gdy jego zarobki za granicą nie przekroczą 8 000 zł. W związku z tym będzie miał on możliwość odliczyć od podatku maksymalnie kwotę 1 360 zł. Dla polskich rezydentów podatkowych, których umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia, oznacza to, że prawdopodobnie zapłacą wyższy podatek. 

Jednak nowelizacja przewiduje także wyjątek od ograniczenia odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej. Limit nie będzie obowiązywał podatników, którzy osiągają dochody poza terytorium Polski ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9 ustawy o PIT, z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Ulga dla młodych

Dotychczas ulga dla młodych polegała na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, czyli przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia. Podatnik mógł skorzystać z ulgi, jeżeli nie ukończył 26. roku życia oraz jego przychód w roku podatkowym nie przekroczył kwoty 85 528 zł.

Od 2021 roku ulga dla młodych przysługiwać będzie osobom, które osiągają przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, 
  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
  • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, 
  • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego.

Nie zmieniają się jednak warunki dotyczące kwoty maksymalnego przychodu oraz wieku podatnika. Zatem jest to korzystna zmiana w szczególności dla osób, które otrzymują wynagrodzenie z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego.

Zmiany w formularzach PIT od 2021 roku

Oprócz wprowadzenia nowej ulgi i modyfikacji w wyżej przytoczonych ulgach, resort finansów zaktualizował również formularze dotyczące rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany te zostały wprowadzone w następujących formularzach: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ oraz PIT/SE.

Pierwsza modyfikacja dotyczy możliwości odliczenia darowizn, które zostały przekazane z udziałem organizacji pożytku publicznego na przeciwdziałanie COVID-19. Podatnik w zeznaniu podatkowym może także wykazać darowizny rzeczowe, przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. Darowizny te muszą być m.in. na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe, organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych bądź operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Kolejną zmianą jest dodanie w Informacjach Dodatkowych check-boxów, informujących o rezygnacji z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej.

W nowych formularzach PIT została ujęta sekcja dotycząca ulgi na złe długi. Dzięki czemu podatnicy mają możliwość jej uwzględnienia. W celu prawidłowego rozliczenia tej preferencji utworzono na te potrzeby nowy załącznik PIT/WZ.
Od 2021 roku podatnicy składający sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania cen transferowych nie mają już obowiązku jego złożenia w formie załącznika do formularza PIT. W nowym formularzu będą musieli zaznaczyć odpowiedni check-box, który dotyczy złożenia sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego APA-P.

Ryczałt ewidencjonowany – nowe limity i stawki

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym w 2021 roku umożliwią wybranie tej formy opodatkowania wielu osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Zwiększono limit stosowania ryczałtu z 250 tys. euro do 2 mln euro rocznie. Rozszerzono także listę branż, które będą mogły korzystać z tej formy opodatkowania. W szczególności są to osoby wykonujące wolny zawód m.in. psycholog, fizjoterapeuta, adwokat, notariusz, inżynier budownictwa, radca prawny, księgowy, architekt, doradca podatkowy, rzeczoznawca budowlany, biegły rewident, agent ubezpieczeniowy oraz doradca restrukturyzacyjny. 

Od 2021 roku dla wolnych zawodów zostanie obniżona stawka z 20% do 17%. Dla usług, które dotychczas były opodatkowane stawką 17%, zastąpi nowa stawka 15%. Przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek będą opodatkowane według stawki 10%. Natomiast przy usługach związanych z najmem oraz zakwaterowaniem obowiązywać będą dwie stawki 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł. Stawka 8,5% będzie dodatkowo obejmować świadczenia usług w zakresie edukacji, przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów, a także pozostałych usług w zakresie kultury. Pozostałe stawki, takie jak 5,5%, 3% oraz 2%, pozostaną bez zmian.

Weronika Kulawiec
Asystentka ds. ewidencji IP BOX

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: