pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Znów o alkoholu, czyli podatek piwny

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

03 października 2022

Sącząc piwo w pubie ze szklanki z logo producenta, czy siedząc w ogródku pod parasolem z symbolem ulubionego drinka – większość z nas nie zdaje sobie sprawy, ile właściciela pubu może to kosztować.

 

Jak już wiemy, alkohol jest jednym z najwyżej opodatkowanych dóbr. Najwyższa stawka VAT, jeszcze akcyza i dochodowy. To nie wszystko. Ustawodawca przewidział również opłatę za to, że reklamujemy napoje alkoholowe – jest to tzw. podatek piwny. Obowiązek ten przemycił On w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jak możemy przeczytać: “Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.”

 

Ustawodawca posługuje się tutaj pojęciem opłaty, natomiast w doktrynie popularna jest nazwa “podatek piwny”, dlatego też w niniejszym artykule pozwolę sobie opisywać tę daninę zamiennie.

 

Logo na parasolu to reklama?

 

W pierwszej kolejności musimy się zastanowić, czy umieszczanie znaków towarowych napojów alkoholowych na różnych przedmiotach to już reklama. W opinii wielu jest to przecież tylko umieszczanie logo, a nie zachęcanie do zakupu. Z odpowiedzią przychodzi do nas również ww. ustawa, gdzie wprost wskazuje definicję reklamy napojów alkoholowych. Z przepisów tych wynika, że jest to “publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych”. Dlatego, jeżeli w ramach świadczonych przez nas usług umieszczamy logo alkoholu na kuflu, parasolu, podkładce, lodówce czy w innym miejscu i otrzymujemy za to wynagrodzenie – musimy się zastanowić, czy nie ciąży na nas dodatkowy obowiązek, jakim jest podatek piwny.

 

Jaki woltaż ma podatek piwny?

 

Stawka podatku piwnego wynosi 10%. Tyle zapłacimy od wartości (netto) świadczonych usług reklamowych. Wskazuje się również, że nawet jeżeli usługi te świadczymy bezpłatnie, nie uciekniemy od tej opłaty. Podatek piwny należy wówczas zapłacić w drodze szacowania za tę usługę.

 

Zapłata wysokoprocentowego podatku piwnego.

 

Skoro wiemy już, kto musi zapłacić podatek piwny i w jakiej wysokości – musimy dowiedzieć się, kiedy i gdzie musimy go zapłacić. Obowiązek złożenia deklaracji na formularzu DRA-2 podatku piwnego ciąży na nas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniał obowiązek wystawienia faktury za usługi zareklamowania napojów procentowych. Natomiast opłatę musimy uiścić samodzielnie do ostatniego dnia tego miesiąca.

 

%%% w kosztach uzyskania przychodu?

 

Ustawodawca jednak zlitował się nad przedsiębiorcami i ustanowił, że taka opłata za reklamę alkoholu może mimo wszystko stanowić koszt uzyskania przychodu w działalności. Mówi o tym wprost w art. 13(2) ust. 6.

 

Jak widać, Państwo skutecznie zniechęca obywateli nie tylko do spożywania, ale i też samego reklamowania napojów alkoholowych. I mówimy tutaj nie tylko o wysokoprocentowych napojach, ale i tych słabszych. Złośliwi mogliby spytać, co w Polsce bardziej szkodzi – piwo, z 5% zawartości alkoholu czy podatki – odbierające większość naszych dochodów.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: