pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Inne

Co w chwili śmierci przedsiębiorcy? Czy umowy zlecenie wygasają?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

28 marca 2024
Wraz z rozwojem działalności wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Co w chwili śmierci przedsiębiorcy? Czy umowy te wygasają?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa zlecenia nie wygasa w przypadku śmierci zleceniodawcy. Na kogo zatem przechodzą obowiązki po zmarłym zleceniodawcy?

Obowiązki te przejmują jego spadkobiercy zgodnie z artykułem 747 Kodeku cywilnego.

Możliwym jest kontynuowanie działalności gospodarczej po zmarłym jednak dopiero po zakończeniu postępowania spadkowego. Niekiedy trwa ono kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Niestety, ale do momentu zakończenia sprawy nie wolno podejmować żadnych czynności. Jak można zauważyć prowadzenie działalności po tak długim czasie traci sens.

Przedsiębiorca powinien powołać zarządcę sukcesyjnego, który po jego śmierci będzie zobowiązany do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Po śmierci przedsiębiorcy powołać takiego zarządcę mogą podmioty wymienione w ustawie. Należą do nich:

  • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w spadku,
  • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który spadek przyjął,
  • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek.

Z chwilą śmierci przedsiębiorcy to zarządca sukcesyjny przejmuje jego prawa jak i obowiązki.

Co, jeżeli zarząd sukcesyjny nie jest jeszcze ustanowiony?

W takim przypadku obie strony umowy mogą powstrzymać się z wykonywaniem świadczenia. Innymi słowy zawieszeniu ulegają świadczenia już rozpoczęte od chwili śmierci przedsiębiorcy do chwili ustanowienia nowego zarządu sukcesyjnego.

Ile czasu jest na powołanie zarządu sukcesyjnego?

2 miesiące to czas od dnia śmierci przedsiębiorcy- po tym czasie wygasa ten przywilej. Zarząd sukcesyjny wygasa po dwóch miesiącach, jeżeli żaden spadkobierca nie zdecyduje się przyjąć spadku. Może zdarzyć się także sytuacja, gdy to na rzecz małżonka przedsiębiorcy działa zarządca sukcesyjny. W tym przypadku może prowadzić działalność nawet do dwóch lat.

Umowy cywilnoprawne mogą ulec rozwiązaniu, gdy ich charakter nie pozwala na kontynuację przez spadkobierców. Wygasają one także wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego.

Podsumowując zarząd sukcesyjny może być niejako furtką do przetrwania dobrze działającego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, który ustanowi za życia zarząd sukcesyjny będzie miał pewność, że to zapewni ciągłość działania firmy i będzie się mogła ona dalej rozwijać. Warto o tym pomyśleć jeszcze za życia, aby spadkobiercy nie mieli problemów z tego tytułu, a zawarte umowy mogły kontynuować swój bieg.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: