pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Inne

Garaże z niższą stawką podatku od nieruchomości

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

27 listopada 2023
Z tego artykułu dowiesz się:
- jaka stawka podatku od nieruchomości dla miejsca garażowego?
- od kiedy niższy podatek od garażu?
- czy odzyskasz nadpłacony podatek od nieruchomości?

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 października br. zakończył się doktrynalny spór w sprawie opodatkowania garaży na gruncie podatku od nieruchomości. 

PRZEDMIOT SPORU, ROZBIEŻNOŚĆ INTERPRETACJI PRZEPISÓW 

Do tej pory władze lokalne odpowiadające za ustalenie stawek podatku od nieruchomości stały na stanowisku, że garaż stanowi samodzielny, odrębny lokal o charakterze użytkowym, co wykluczało możliwość opodatkowania z niższą stawką. 

Problemy w określeniu czym właściwie jest miejsce garażowe prowadziły do sytuacji, w których zastosowania nie miała stawka maksymalna 1 zł za 1 metr kwadratowy (dla części mieszkalnych budynków), a naliczony podatek od metra kwadratowego garażu mógł wynosić nawet 9,71 zł. 

WYROK TK KORZYSTNY DLA WSZYSTKICH 

Wyrokiem z 18 października 2023 r. (sygn. akt SK 23/19), Trybunał Konstytucyjny uznał wykładnię przepisów stosowaną przez władze lokalne za niezgodną z konstytucją. TK uznaje, że nawet jeśli mieszkanie i garaż uwzględnione są w osobnych księgach wieczystych, to nie istnieją podstawy dla naliczenia dziesięciokrotnie wyższej stawki podatku od nieruchomości. 

Trybunał postanowić odroczyć obowiązywanie wyroku do 1 stycznia 2025 roku. 

CO TO OZNACZA DLA ZWYKŁEGO PODATNIKA? 

W związku z powyższym wyrokiem, władze lokalne odpowiedzialne za naliczenie podatku od nieruchomości w odpowiedniej wysokości będą zobowiązane do naliczania niższej stawki. 

Część podatników będzie uprawniona do odzyskania nadpłaty podatku od nieruchomości, która wynikała z błędnej stawki stosowanej przez gminy. Takie prawo będzie przysługiwało jedynie podatnikom, którzy byli stroną podobnych skarg konstytucyjnych. 

Pozostali podatnicy będą mogli cieszyć się sprawiedliwie naliczaną stawką (niestety) dopiero od 1 stycznia 2025 bądź wcześniejszej zmiany praktyki władz lokalnych. 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: