Inne

Niepełnosprawność w przepisach prawa: Stopnie, symbole i korzyści z zatrudnienia

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

02 listopada 2023
W tym artykule dowiesz się:
- jakie stopnie niepełnosprawności występują w przepisach prawa;
- o symbolach przyczyn niepełnosprawności;
- jakie są zalety zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Żyjemy w świecie, w którym osobę niepełnosprawną postrzega się jako kogoś, kogo nieodłącznym atrybutem jest wózek inwalidzki. Wielu ludzi w słowie „niepełnosprawny” widzi człowieka, który potrzebuje pomocy 24 godziny na dobę. To jednak błędne, stereotypowe myślenie.
Czy tak wygląda każda osoba niepełnosprawna? Otóż nie.

Strach przed nieznanym

Wielu pracodawców nie zatrudnia niepełnosprawnych ze względu na obawę przed pogorszeniem wyników firmy. Mając do wyboru zatrudnienie osoby z mniejszym doświadczeniem, ale bez statusu osoby niepełnosprawnej albo osoby niepełnosprawnej z większym doświadczeniem – niektórzy przedsiębiorcy decydują się na tę drugą opcję. Jednak czy to zawsze właściwy wybór?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy wyróżnić trzy podstawowe stopnie niepełnosprawności. Zalicza się do nich:

 • lekki;
 • umiarkowany;
 • znaczny.

Oprócz stopni niepełnosprawności istotną kwestię stanowią również symbole przyczyn
niepełnosprawności. Wśród nich wyróżnia się:

 • 01-U – upośledzenie umysłowe;
 • 02-P – choroby psychiczne;
 • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • 04-O – choroby narządu wzroku;
 • 05-R – upośledzenie narządu ruchu;
 • 06-E – epilepsja;
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
 • 08-T – choroby układu pokarmowego;
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
 • 10-N – choroby neurologiczne;
 • 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Przykładowo, chorując na kifoskoliozę, odpowiednim symbolem przyczyny niepełnosprawności będzie 05-R. U wielu osób ten rodzaj skrzywienia kręgosłupa nie będzie zauważalny, dopóki nie zagłębimy się w historię ich choroby. Jednak pomimo tego, że schorzenie występuje i utrudnia codzienne funkcjonowanie, nie powinno całkowicie skreślać takich ludzi z rynku pracy.

Wybrane zalety wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę 14 grudnia 2022 roku, wzrosły miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Od 2023 roku kwoty są następujące:

 • 500 zł (niepełnosprawny posiadający orzeczenie w stopniu lekkim);
 • 1 350 zł (niepełnosprawny posiadający orzeczenie w stopniu umiarkowanym);
 • 2 400 zł (niepełnosprawny posiadający orzeczenie w stopniu znacznym).

Ponadto, na wniosek pracodawcy koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane.

Zatrudniając osoby niepełnosprawne przez minimum 36 miesięcy spełniające określone warunki, można również uzyskać zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Możliwe jest także otrzymanie zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

Patrząc na osobę ze stopniem niepełnosprawności w stopniu lekkim, a nawet umiarkowanym, na pierwszy rzut oka dysfunkcja może nie być widoczna. Co więcej, nie musi ona przeszkadzać w wykonywaniu pracy, na którą potencjalny pracownik aplikuje.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: