16 grudnia 2022
Interpretacja

Adwokat kościelny zwolniony z VAT i z niższą stawką ryczałtu.

Status

Aktualny
SYGN. 0114-KDIP1-3.4012.762.2021.2.AMA oraz SYGN. 0114-KDIP3-2.4011.1172.2021.2.MR

Zawody prawnicze nie są lubiane przez podatkowego ustawodawcę. W przypadku VAT prawnicy bez względu na obrót muszą naliczać 23% podatek do swoich usług. Z kolei w przypadku podatku dochodowego, a konkretniej ryczałtu od przychodów, stawki daniny są względnie wysokie, gdyż wynoszą one odpowiednio 15% lub 17%. Z powyższego schematu wyłamują się zawody, których związek z prawem jest nieco luźniejszy. Szczególnym tego przypadkiem są adwokaci kościelni świadczący usługi rekomendacji kanonicznej.

W interpretacji z dnia 17 lutego 2022 r. Wnioskodawca skierował do Dyrektora KIS wniosek dotyczący uprawnienia adwokata kościelnego do zastosowania zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. W ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczenia miałyby dotyczyć usługi rekomendacji kanonicznej. Praca polegałaby na dojściu do prawdy moralnej co do ważności sakramentu, a w dalszych etapach na podejmowaniu działań, które mogą pomóc wiernym w osiągnięciu korzystnego rozstrzygnięcia w organach działających przy danym biskupie diecezjalnym.

Wnioskodawca podkreślił, że podczas wstępnej weryfikacji, jak i całego procesu orzeczenia nieważności jakikolwiek element doradztwa nie miałby miejsca – jest to jedynie rekomendacja czy dany sakrament może zostać uznany za nieważnie zawarty, czy też nie.

Dnia 16 lutego 2022 r. została wydana kolejna interpretacja. Dotyczyła ona ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ramach usług rekomendacji kanonicznej. Adekwatnie jak w interpretacji przytoczonej powyżej, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczyć miałby usługi na rzecz wiernych Kościoła katolickiego, służąc im pomocą w osiągnięciu stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uznał, że w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych przez niego z tytułu działalności gospodarczej, w ramach świadczenia usług sklasyfikowanych jako pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, które nie dotyczą usług doradczych – zastosowanie będzie miała 8,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku Dyrektor KIS przyznał rację Wnioskodawcy.

W przypadku zwolnienia z VAT, Organ podatkowy przyznał, że podczas wstępnej weryfikacji, jak i całego procesu orzeczenia nieważności nie ma miejsca jakikolwiek element doradztwa, a do wyświadczenia opisanej usługi nie jest konieczne posiadanie wykształcenia prawniczego. Usługa określona jako „rekomendacja kanoniczna” może być wykonywana przez osobę, która ukończyła studia z zakresu kanonistyki oraz uzyskała tytuł licencjata kościelnego.

Wobec powyższego Dyrektor KIS stwierdził, że wskazane we wniosku usługi nie są usługami w zakresie doradztwa, jak również nie są usługami prawniczymi – co za tym idzie, czynności świadczone przez Wnioskodawcę kwalifikują się do zastosowania zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.

Kwestia możliwości opłacania oraz wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zdaniem Dyrektora KIS, opisane przez Wnioskodawcę usługi mogą zatem zostać opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu w związku z prawidłowo wskazaną klasyfikacją usług.

Jak widać zawód adwokata kościelnego nie łapie się w zakresie wolnego zawodu, ani innych usług podlegających opodatkowaniu wyższą stawką ryczałtu. W kontekście zaś VAT-u nie jest usługami doradczymi, ani prawniczymi co pozwala na skorzystanie ze zwolnienia do limitu 200 000 złotych.

Bartosz Przybysz

Ekspert, Doradca podatkowy

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej