pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

26 września 2022
Interpretacja

Brak możliwości uzyskania IE-599 dla 0 VAT? Nic straconego!

Status

Aktualny
sygn. 0114-KDIP1-2.4012.498.2021.2.RM

W międzynarodowym obrocie gospodarczym jednym z kluczowych elementów możliwości stosowania 0% stawki VAT jest odpowiednia dokumentacja. Niestety jej brak może wymagać opodatkowania takich transakcji krajową stawką podatku, czyli aż 23%. Sprawdź jakie dokumenty mogą być właściwe, aby zastosować 0% stawkę VAT w eksporcie towarów.

Dokumentacja przy eksporcie towarów

Stawka podatku dla dostawy towarów jeżeli nie korzysta z obniżonych stawek podatku wynosi co do zasady 23%. Jednak w przypadku gdy dostawa towaru ma miejsce poza terytorium Unii Europejskiej (tzw. eksport towaru), wówczas można zastosować stawkę 0% – pod pewnymi warunkami. Jednym z wymogów jest uzyskanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium UE. Dokumentem takim może być w szczególności:

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu; 

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność; 

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny. 

 

Inny rodzaj dokumentacji, czy wszystko stracone?

Powszechnie w praktyce za dokument spełniający ww. warunki uznaje się komunikat IE-599 wystawiany przez system organów celnych. Nie w każdym przypadku jednak możliwe jest jego uzyskanie, chociażby dlatego, że możliwości takiej nie zapewnia przewoźnik. Czy oznacza to, że szansa na zastosowanie 0% VAT-u przepada?

Otóż nie. Katalog dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza UE został określony dość szeroko i nie ogranicza się tylko do wskazanego komunikatu. Warunki tego dokumentu spełniają, chociażby komunikaty generowane przez “Elektronicznego Nadawcę” – system wykorzystywany przez Pocztę Polską. Komunikaty te potwierdzają nadanie przesyłki i jej doręczenie, zatem możliwe jest zastosowanie 0% stawki podatku. Stanowisko to jest potwierdzane przez organy podatkowe, w tym również w odniesieniu do Klientów Kancelarii.

Stosowanie 0% stawki jest możliwe także w przypadku nieotrzymania komunikatu w systemie! Chcesz się dowiedzieć w jaki sposób? A może chciałbyś zweryfikować czy możesz zastosować stawkę 0% dla eksportu? Koniecznie skontaktuj się z nami!

Natalia Majewska

Starszy Specjalista, Dział Doradztwa Podatkowego

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej