pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

24 listopada 2022
Interpretacja

Estoński CIT a bycie wspólnikiem innej ,,spółki”.

Status

Aktualny
SYGN. 0114-KDIP2-1.4010.48.2022.2.MW

Przepisy dotyczące CIT-u estońskiego są skonstruowane tak, by ograniczyć możliwości zawierania przez te podmioty dalszych umów spółek. Polskie prawo podatkowe i handlowe obfituje jednak w nieoczywiste rozwiązania. Dodatkowo bez skrępowania można stwierdzić, że mamy spory problem z pojęciami. Mamy podatek zryczałtowany (który nie jest ryczałtowy tylko przychodowy) czy liniowy (który już nie jest liniowy). Nikogo nie powinno więc dziwić, że mamy spółkę, która nie jest spółką.

Spółka cywilna – umowa, nie spółka 

 

Mowa oczywiście o spółce cywilnej. Chociaż nie jest ona formalnie spółką, tylko umową, w wielu aspektach jest podobna do spółki jawnej. O ile jednak jednoznacznie spółka z CIT-em estońskim nie może zostać wspólnikiem spółki jawnej, o tyle spółki cywilnej – czemu nie? Chociaż analizując intencję ustawodawcy prawdopodobnie chodziło o to, by wykluczyć również spółkę cywilną, przepisy wprost tego nie robią. 

 

Czy robią to nie-wprost? Powziąłem poważne wątpliwości, jednak na skutek licznych głosów z otoczenia, w tym tuzów doradztwa podatkowego, sugerujących że tak, postanowiłem w imieniu klienta wystąpić z wnioskiem do Krajowej Informacji Skarbowej. 

 

KIS potulny jak owieczka

 

Rzadko zdarza się, że KIS ma niewiele pytań albo nie próbuje odwrócić kota ogonem. Tak jednak było w tym przypadku. Po stosunkowo szybkiej analizie stanu faktycznego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził – oczywiście, nie ma problemu. W tym kontekście chyba nie zdawał sobie sprawy jakie możliwości daje powyższe rozwiązanie. 

 

Możliwość zawierania przez spółki (np. z o.o.) umów spółki cywilnej, która nie wyklucza z CIT-e daje bardzo duże możliwości w kontekście pozostania małym podatnikiem i tworzenia większych struktur. Oto bowiem mamy furtkę do generowania o wiele większych od dwóch milionów euro obrotów i pozostania efektywnie małym podatnikiem. Przykładowo – dziesięć spółek z o.o., które podpiszą umowę spółki cywilnej, mogą wygenerować obrót 19,5 miliona euro, a zysk swoim wspólnikom wypłacać na niższej stawce 20%. Mało tego – mogą działać pod jednym NIP-em i jedną nazwą, właśnie jako wspólnicy spółki cywilnej. 

 

Czy bajka musiała mieć happy-end? 

 

To, czego podpisując i wysyłając wniosek bałem się najbardziej, to nie interpretacja negatywna. KIS coraz częściej lubi sięgać po jopka z rękawa i stwierdzać, że przepis nie jest podatkowy. Ocena, czy spółka cywilna jest spółką i czy “udział w zysku” takiej spółki jest tożsamy z udziałem w zysku w spółkach osobowych, ma co prawda znaczenie podatkowe. Tak jak wiele innych przepisów, które jednak KIS uważa za nie-podatkowe. W najgorszym scenariuszu więc było ryzyko, że nie dowiemy się nic. W dalszej kolejności, że KIS dokona (co do zasady niewłaściwej) wykładni rozszerzającej i wyda interpretację negatywną. Tak się jednak nie stało, w związku z czym możemy mówić o kolejnym małym przełomie w polskim prawie podatkowym, wywalczonym przez nasz zespół. 

 

Aleksander Serwiński

Menedżer, Doradca podatkowy

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej