05 września 2022
Interpretacja

Faktura bez NIP z prawem do odliczenia VAT

Status

Aktualny
sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.280.2022.1.JS

Prawo do odliczenia podatku VAT jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcji podatku od towarów i usług. Dzięki niemu podatnik może pomniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe, a nawet uzyskać odpowiedni zwrot. Co jednak istotne, aby móc tego dokonać niezbędne jest spełnienie odpowiednich wymagań formalnych. Czy jednym z nich jest obowiązkowe wystąpienie NIP-u na fakturze?

Problematyczne faktury

 

Zdarzyło się Państwu kiedykolwiek otrzymać fakturę bez NIP-u? Takie sytuacje w obrocie gospodarczym zdarzają się stosunkowo rzadko, ale stwarzają wiele wątpliwości podatkowych. Problem taki można naprawić, wystawiając notę korygującą, jednak wymaga ona akceptacji osoby wystawiającej fakturę. Co jeśli jednak osoba nie zaakceptuje noty albo podatnik otrzyma fakturę przed rozpoczęciem działalności?

 

Faktura bez NIP-u a odliczenie VAT-u

 

Kluczową wątpliwością w przypadku otrzymania faktury bez NIP-u jest prawo odliczenia VAT-u. Problem ten był przedmiotem interpretacji indywidualnej, gdzie Klient Kancelarii prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą otrzymał fakturę bez NIP-u, która była wystawiona na jego imię i nazwisko. Zgodnie z Kodeksem cywilnym w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej imię i nazwisko stanowi zarazem nazwę firmy. Dodatkowo na gruncie podatku VAT zasadniczym warunkiem prawa do odliczenia jest związek danego zakupu z dokonywaną przez podatnika sprzedażą opodatkowaną. Aby móc odliczyć VAT podatnik musi także być w posiadaniu faktury dotyczącej danej transakcji.

W powyższej sprawie podatnik spełniał wszystkie wymagania, jakie narzuca na niego ustawa. W związku z tym powstało pytanie, czy brak NIP-u na fakturze może uniemożliwić mu odliczenie VAT-u.

 

Rozstrzygnięcie na korzyść podatnika

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej stanął po stronie podatnika.  Jak wskazał uchybienie w postaci braku numeru NIP na fakturze, nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia, a

 

„rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.”

 

Jest to niewątpliwie korzystne rozstrzygnięcie organu interpretacyjnego. Brak NIP-u nie może przesądzać o prawie do odliczenia VAT-u, gdy podatnik spełnia pozostałe wymogi wynikające z przepisów prawa. NIP na fakturze nie został wskazany jako wymóg do uzyskania prawa do odliczenia podatku VAT, w związku z tym przeciwny pogląd byłby sprzeczny z literą prawa. Należy jednak zaznaczyć, że taki pogląd prezentowany jest jedynie w stosunku do sytuacji gdy podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Gdyby była to spółka cywilna, jawna albo inną spółką z kodeksu spółek handlowych rozstrzygnięcie najprawdopodobniej byłoby zupełnie inne.

Monika Oszyńska

Specjalista, Dział Księgowości

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej