06 lutego 2023
Interpretacja

Kilka słów o wygranej batalii z ZUS.

Status

Aktualny
SYGN. WPI/200000/43/1318/2022

W kolejnej odsłonie naszych sukcesów chwalimy się naszym zwycięskim starciem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w kontekście braku oskładkowania wynagrodzenia otrzymywanego przez komplementariuszy i komandytariuszy za prowadzenie spraw spółki komandytowej, przyznane na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników.

W polskich realiach ZUS uchodzi za instytucję, która wśród przedsiębiorców sieje spustoszenie. Składki na ubezpieczenie społeczne to nierozwiązana enigma, nie zawsze zrozumiałe są pomysły Zakładu, które to świadczenia mają stanowić tytuł do oskładkowania. Niejeden śmiałek (polski przedsiębiorca) poległ w nierównej batalii z ZUS-em. Niemniej dla naszej Kancelarii – jak powszechnie wiadomo – nie ma rzeczy niemożliwych i w tym przypadku daliśmy radę wywalczyć pozytywne rozstrzygnięcie dla naszego Klienta.  

Pod koniec roku 2022, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwróciła się spółka komandytowa, której umowa spółki przewidywała, że zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze mogą pobierać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki. Jednocześnie pomiędzy spółką a wspólnikami nie były zawierane żadne dodatkowe umowy (o pracę, zlecenia czy o świadczenie usług) dotyczące prowadzenia spraw spółki. W związku z tym spółka zwróciła się z zapytaniem, czy od wynagrodzenia otrzymywanego przez komplementariuszy i komandytariuszy za prowadzenie spraw spółki przyznane na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników należy odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne? Spółka wskazała w swoim stanowisku na to, że ani spółka ani wspólnicy nie będą zobowiązani do odprowadzania z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.  

Zakład w interpretacji indywidualnej wskazał na to, że prawo wspólników do wynagrodzenia, a w konsekwencji również jego wypłata nie będzie wynikała z zajmowanego stanowiska w spółce (tj. zatrudnienia lub świadczenia usług na rzecz spółki), lecz z postanowień umowy spółki i uchwały wspólników, na podstawie których wspólnikom, za prowadzenie spraw spółki, będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych tą umową i uchwałą. Jednocześnie ZUS uznał, że nie ma w tym przypadku tytułu prawnego rodzącego obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, który wynikałby z przepisu art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  

W ramach krótkiego objaśnienia, wspomniany przepis art. 6 reguluje zamknięty katalog podmiotów, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. W przepisie wymienieni zostali m.in.: pracownicy, osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie, duchowni czy członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji.  

W rezultacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie zaskoczył i potwierdził brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia, które będzie wypłacane wspólnikom spółki komandytowej za prowadzenie spraw spółki, przyznane na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników.  

Natalia Borkowska

Młodszy Specjalista, Dział Doradztwa Podatkowego

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej