pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

15 listopada 2022
Interpretacja

Kilometrówka nie zawsze potrzebna, żeby odliczyć 100% VAT

Status

Aktualny
SYGN. 0114-KDIP4-2.4012.209.2022.2.WH

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację Klientowi naszej Kancelarii stwierdzając, że ma on prawo do pełnego odliczenie podatku naliczonego. Co więcej, nie musi przy tym prowadzić ewidencji przebiegu pojazdów oraz zgłaszać pojazdów do Urzędu Skarbowego na formularzu VAT-26.

Spółka prowadzi działalność polegającą na wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych. Z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że przedmiotowe pojazdy będą wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone jest wykorzystanie ich do celów z nią niezwiązanych.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym wskazano, że Spółka będzie ponosić wydatki związane z ratami leasingowymi, opłatami za paliwo oraz opłatami za serwis lub naprawę pojazdów, co będzie dokumentowane na fakturach z wykazanym podatkiem naliczonym.

W związku z powyższym pojawiło się pytanie. Czy Spółka ma prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT z wyżej wymienionych wydatków bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów oraz składania VAT-26?

 

KIS po stronie podatnika

 

Co do zasady w celu dokonania pełnego odliczenia muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

– sposób wykorzystania pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, musi wykluczać ich użycie do celów prywatnych,

– wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu.

Wnioskodawca powołał się na ściśle określone w ustawie o VAT sytuacje, w których wyłączony zostaje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Stanowisko to potwierdził Dyrektor KIS wskazując, że obowiązek prowadzenia ewidencji nie występuje w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Organ podkreślił, że zwolnienie od konieczności prowadzenia ewidencji obejmuje również sytuację, w której odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Słowo „wyłącznie” jest w tej sprawie kluczowe. Przepisy ustawy o VAT wskazują, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów niż związanych z działalnością podatnika.

Skuteczny wniosek naszego Klienta potwierdził, że do pełnego odliczenia podatku naliczonego nie jest potrzebne prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Z zawartych przez Wnioskodawcę umów najmu oraz faktu, że niezwłocznie po wejściu w posiadanie leasingowych samochodów są one wynajmowane na rzecz podmiotów trzecich, zdaniem Dyrektora KIS wyraźnie wynika, że nie są one wykorzystywane do celów niezwiązanych z działalnością.

Marcin Baj

Starszy Ekspert, Doradca podatkowy

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej