21 października 2022
Wyrok

Koszty uzyskania przychodu w działalności YouTubera.

Status

Aktualny
sygn. I SA/Po 1049/21

Wielokrotnie w swoich interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawiał osobom zarabiającym na YouTubie uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu, nawet jeżeli Ci prowadzili działalność gospodarczą.

Jednym z przykładów jest sytuacja Klienta naszej Kancelarii. Dyrektor KIS w interpretacji podatkowej uznał, że wydatki na: 

  • Sprzęt służący do nagrywania, 
  • Oprogramowanie wykorzystywane do montażu filmów, 
  • Bilety lotnicze do miejsca nagrywania filmów, 
  • Zakwaterowanie, 
  • Bilety wstępu do miejsc, gdzie prowadzone są nagrania, 

nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, ponieważ podatnik uzyskuje przychód z reklam, a nie z tytułu nagrywanych filmów. Zdaniem Dyrektora KIS w związku z tym brak jest powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy powyższymi wydatkami a osiąganymi korzyściami z reklam. 

Jak widać organ podatkowy bez żadnych wątpliwości stwierdził, że tworzenie filmów jest w tej sytuacji nieistotne, gdyż to reklamy pozwalają na uzyskanie przychodu. Zapewne czytając to będą Państwo łapać się za głowę. Oczywistym faktem jest, że przychodu z reklam nie byłoby, gdyby nie zamieszczony film. Wobec tego za absurdalne należy uznać podejście, zgodnie z którym to koszty poniesione na jego stworzenie nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu w działalności YouTubera.  

WSA miało inne zdanie

 

Na szczęście zdania Dyrektora KIS nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny. W sprawie Klienta naszej Kancelarii WSA w Poznaniu uznał, że istnieje ścisły związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ww. wydatkami a działalnością gospodarczą podatnika. Skład sędziowski posłużył się tutaj analogią do sprawy blogerów, o której dywagowały sądy oraz KIS jeszcze parę lat temu. Sąd powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym to właśnie zaaprobowano stanowisko wskazujące na możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów wydatki związane z prowadzeniem bloga. Nawiązując do tego wyroku WSA zrównało sytuację YouTuberów do sytuacji pozostałych osób zarabiających z umieszczania treści w internecie, które uzyskują przychody właśnie z reklam. 

Warto zaznaczyć, że wyrok WSA jest jeszcze nieprawomocny i sprawa ta zakończy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Podsumowując, za nielogiczne należałoby uznać, że YouTuber prowadzący działalność gospodarczą, tworzący filmy, często o niemałym budżecie nie miałby prawa do uznania wydatków związanych z przygotowaniem filmu za koszty uzyskania przychodu. Kwestia ta jest niestety z perspektywy organów podatkowych nadal niejednoznaczna, natomiast zauważyć można pozytywną dla podatników linię orzeczniczą sądów administracyjnych.  

Wyrok uzyskany dla Klienta Kancelarii Mentzen jest jednym z pierwszych wyroków w kwestii kosztów uzyskania przychodu związanych z działalnością YouTubera.  

Kamil Przybyła

Starszy Specjalista, Dział Doradztwa Podatkowego

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej