01 kwietnia 2023
Interpretacja

Która część pracownika jest badawczo-rozwojowa? Każda!

Status

Aktualny
SYGN. 0114-KDIP2-1.4010.62.2021.12.S/MR

Ponowne starcie w walce o niskie podatki zakończone sukcesem. Tym razem sprawa dotyczyła ulgi badawczo - rozwojowej. Dzięki tak zwanej uldze B+R możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo - rozwojową w podwójnej lub nawet potrójnej wysokości.

Lata lecą… 

 

Na rozstrzygnięcie pozwalające na korzystanie Wnioskodawcy z ulgi B+R przyszło nam poczekać dwa lata. Pozytywną interpretację Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w marcu bieżącego roku, po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przedsiębiorca miał przy tym szczęście – takie sprawy potrafią się ciągnąć znacznie dłużej.  

 

Skąd tyle wątpliwości? 

 

KIS stał początkowo na stanowisku, że koszty kwalifikowane mogą stanowić jedynie podstawowe wynagrodzenia pracowników, w zakresie wykonywania przez nich działalności badawczo – rozwojowej. Wykonywanej – czyli bez chorobowego czy urlopów.

 

W nowo wydanej interpretacji Organ przyjął jednak znacząco odmienny, a zatem korzystny punkt widzenia. Uznał między innymi, że za koszty kwalifikowane można uznać wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę, obejmujące także wynagrodzenia za czas urlopu, za czas choroby i innych usprawiedliwionych nieobecności. Odliczeniu będą mogły podlegać także koszty poniesione na wynagrodzenia zleceniobiorców i wykonujących dzieło w zakresie faktycznie realizowanej działalności B+R. 

 

Ponadto, w sprzyjający sposób Organ odniósł się także do kwestii dotyczącej odpisów amortyzacyjnych.  W przypadku, gdy środki trwałe (oraz wartości niematerialne i prawne, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,) Wnioskodawca wykorzystuje w działalności badawczo-rozwojowej oraz w innej działalności operacyjnej, będzie on uprawniony do uznania, za koszty kwalifikowane wyłącznie te części odpisów amortyzacyjnych, w jakiej ów środki trwałe wykorzystywane są do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i w tej części mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi badawczo-rozwojowej i przysługującego Spółce limitu.

 

Słońce po burzy

 

Co prawda, na pozytywne rozstrzygnięcie musieliśmy chwilę poczekać, jednak także z tej batalii ostatecznie wyszliśmy zwycięsko. Przyznać należy, że skarbówka – choć to do niej niepodobne, wykazała się w tym przypadku wyjątkowo przyjaznym dla podatnika podejściem, otwierającym wiele furtek do rozwoju działalności polskich przedsiębiorców. Najbardziej interesującym i zaakceptowanym wydatkiem jest przy tym dodatkowe ubezpieczenia medyczne pracowników. Wydaje się, że taki składnik wynagrodzenia nie został wprost wymieniony w ustawie, więc tu było największe pole do wydania interpretacji negatywnej. KIS jednak ten jeden raz postanowił zrobić ukłon w stronę podatnika i pójść tak szeroko z pozytywną interpretacją jak tylko się da. 

Agata Rokicińska

Asystent, Dział Doradztwa Podatkowego

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej