14 września 2022
Interpretacja

Kup jacht i odlicz od tego podatek VAT!

Status

Aktualny
sygn. 0111-KDIB3-1.4012.242.2022.2.ABU

W praktyce gospodarczej nabycie drogich, ekskluzywnych rzeczy może nieść za sobą pewną niepewność związaną z podważeniem takich transakcji jako niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Brak możliwości uwzględnienia wydatku w kosztach uzyskania przychodu, a przede wszystkim brak prawa do odliczenia VAT-u może skutecznie zniechęcić potencjalnego nabywcę.

Jacht w działalności gospodarczej a prawo do odliczenia VAT

 

Na początku 2022 roku Klientka Kancelarii wystosowała wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT z faktury zakupowej dokumentującej nabycie jachtu.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność w postaci spółki komandytowej, która związana jest m.in. z doradztwem podatkowym oraz działalnością rachunkowo-księgową oraz wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W ramach prowadzonej działalności Klientka dokonała zakupu jachtu twierdząc, że wykazuje on związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Wnioskodawczynię – a co za tym idzie, przysługuje jej względem tego prawo do odliczenia VAT z faktury.

 

Dyrektor KIS po stronie podatnika

 

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Klientki.

W uzasadnieniu wskazano kilka warunków, które należy spełnić, by móc obniżyć kwotę podatku należnego.

Po pierwsze, odliczenia tego dokonać musi zarejestrowany, czynny podatnik podatku VAT, a towary i usługi, z którymi łączy się naliczony podatek, powinny być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (czyli takich, które powodują powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku nienależnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane dla wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Po drugie, niezwykle istotnym warunkiem, który umożliwia skorzystanie z prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Należy jednak zaznaczyć, że ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Klientka planowała wykorzystywać zakupiony jacht:

– podczas eventów firmowych dla celów prowadzonej działalności;

– podczas eventów organizowanych odpłatnie dla klientów zewnętrznych;

– na cele odpłatnego czarteru opodatkowanego VAT dla określonego kręgu odbiorców zewnętrznych.

W pierwszym przypadku wskazanym powyżej jacht będzie związany pośrednio z czynnościami opodatkowanymi VAT – wykorzystanie jachtu podczas eventów wewnątrzfirmowych ma na celu budowę pozytywnego wizerunku pracodawcy, co przełożyć ma się na większe związanie pracowników ze Spółką. Natomiast w drugim i trzecim przypadku, jacht wykorzystywany będzie bezpośrednio do czynności opodatkowanej VAT – na potrzeby odpłatnego eventu albo odpłatnego czarteru.

Podsumowując, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że tak długo jak jacht wykorzystywany będzie przez Wnioskodawczynię do uzyskania dodatkowego źródła dochodu oraz do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, istnieć będzie możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup jachtu.

Marcin Baj

Starszy Ekspert, Doradca podatkowy

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej