pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

15 września 2023
Interpretacja

Podatkowe korzyści z użytkowania samochodu możliwe również wstecznie! 

Status

Aktualny
SYGN. 0113-KDIPT2-1.4011.1149.2021.14.MZ

Pragniemy przedstawić Państwu kolejny sukces naszej Kancelarii - tym razem dotyczący wstecznej rekalkulacji rat leasingowych na potrzeby odliczenia VAT przy użytkowaniu samochodu osobowego oraz ich ujęcia w kosztach uzyskania przychodu.

Rejestracja do VAT – korzyść również po czasie

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą oraz posiadał auto w leasingu operacyjnym, którego wartość przekraczała 150 000 złotych. Zaczynając działalność nie posiadał on statusu czynnego podatnika VAT, jednakże w trakcie jej prowadzenia stał się on “vatowcem”. Auto było używane zarówno dla celów prywatnych, jak i na potrzeby biznesowe. Podatnik zadał pytanie Dyrektorowi KIS dotyczące możliwości wstecznej rekalkulacji rat leasingowych poprzez odliczenie 50% naliczonego VAT oraz ujęcia nieodliczonej kwoty w kosztach uzyskania przychodu, w proporcji w jakiej kwota netto raty leasingowej pozostaje do kwoty 150 000 złotych.

W pierwszej kolejności Dyrektor KIS wydał postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Organ wskazał, że Wnioskodawca uiścił jedynie część opłaty, którą należy uiścić przy składaniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W ocenie podatnika jednak, pomimo zadania dwóch pytań uiścił on opłatę w prawidłowy sposób. Wnioskodawca, nie zgadzając się z oceną organu złożył zażalenie, argumentując swoje stanowisko tym, że konsekwencje przedstawionego stanu faktycznego, występującego na gruncie kilku podatków nie są równoznaczne z wystąpieniem stanów faktycznych w liczbie odpowiadającej liczbie podatków, na gruncie których pojawią sią skutki opisu we wniosku. W dalszej kolejności – po utrzymaniu swojego stanowiska przez Dyrektora KIS złożył on skargę do WSA w Warszawie. Została ona uwzględniona, a tym organ podatkowy został zobligowany do ponownego rozpatrzenia wniosku.

Organ nie dawał za wygraną

Organ kazał dokonać podatnikowi modyfikacji pytań. Wnioskodawca zapytał o możliwość zaliczenia w KUP-ach opłat leasingowych w kwocie netto pojazdu powiększonych o 50% nieodliczonego VAT w odniesieniu do ustawowej proporcji. Przedmiotem drugiego pytania było zaś dokonanie wstecznej rekalkulacji od momentu uzyskania przez niego statusu podatnika VAT. Jednakże, takie sformułowanie treści pytań nie było satysfakcjonujące dla Dyrektora KIS i wysłał on drugie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Wskazał on, że pytanie przedstawione przez podatnika zawierało m.in. zapis dotyczący możliwości rekalkulacji rat leasingowych, które nie podlegało interpretacji organu. W celu uzupełnienia braków wnioskodawca zadał tym razem pytania w sposób niezawierający (zdaniem organu) elementów niepodlegających ocenie. Po treści pytania uiścił on dodatkową opłatę za wniosek w wysokości 80 złotych – za dwa pytania zadane we wniosku.

Prawdziwego podatnika poznaje się po tym jak kończy

Organ podatkowy, po zastosowaniu się do wyroku WSA wydał pozytywną dla podatnika interpretację indywidualną. Co istotne, Dyrektor odmówił uzasadnienia swojej decyzji – stwierdzając tym samym, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Jest to dobry przykład na przyszłość, który pokazuje, że warto walczyć do samego końca o własne prawa – nie należy zrażać się długimi bataliami z organami administracji publicznej.

Ignacy Duszyński

Asystent, Dział Doradztwa Podatkowego

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej