pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

24 sierpnia 2022
Interpretacja

Powtarzalne świadczenia niepieniężne także na estońskim CIT!

Status

Aktualny
sygn. 0111-KDIB2-1.4010.216.2022.2.AR

CIT estoński jeszcze bardziej korzystny? Tak z naszymi interpretacjami i rozwiązaniami! Przekonaj się sam.

W zeszłym tygodniu klient Kancelarii otrzymał pozytywną interpretację podatkową na temat ukrytych zysków w spółce rozliczającej się na ryczałcie od dochodów spółek, zwanego potocznie estońskim CIT. O ile ta forma opodatkowania przeżyła swój regulacyjny reset i zbliżyła się do swojego bałtyckiego odpowiednika, tak kwestie tzw. ukrytych zysków czy wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą pozostały niedookreślone. Niejasności wymagają doprecyzowania na drodze interpretacji indywidualnej, aby uniknąć zakwalifikowania wydatków jako jednej z powyższych kategorii.

 

Niejasne ukryte zyski

 

Ustawowa definicja ukrytego zysku jest skomplikowana i nieintuicyjna, co rodzi problemy interpretacyjne. Upraszczając, intencją ustawodawcy było odcięcie dróg wzbogacenia się przez wspólników estońskiej spółki w inny sposób niż dopuszczony, to jest poprzez wypłatę dywidendy czy wypłatę wynagrodzenia. Postawiło to pod znakiem zapytania kwestię wykonywania przez wspólników takich usług na rzecz spółki jak najem nieruchomości, pojazdów, sprzętów czy świadczenia usług administracyjnych. Istniało bowiem ryzyko, że te i podobne usługi mogłyby stanowić ukryty zysk, a w efekcie byłyby opodatkowane 10% lub 20% stawką podatku CIT. 

Krajowa Informacja Skarbowa, póki co wydawała korzystne interpretacje podatkowe w zakresie powyższych zagadnień, z kilkoma wytycznymi. Świadczenie niniejszych usług co do zasady nie stanowi ukrytego zysku, jeżeli warunki współpracy między powiązanymi podmiotami zostały ustalone tak, jakby to zrobiły niepowiązane podmioty, a co za tym idzie, były wycenione w rynkowy sposób. 

 

Kolejne trofeum interpretacyjne

 

Co jest więc wyjątkowego w wywalczonej przez Kancelarię interpretacji podatkowej? Otóż oprócz potwierdzenia, że najem nieruchomości gruntowej, wynajem pojazdów i ich serwisowanie czy świadczenie usług administracyjno-biurowych na rzecz spółki nie stanowią ukrytego zysku, to prawdopodobnie jako pierwsza Kancelaria podatkowa w Polsce otrzymaliśmy zielone światło na inne świadczenie, które w 2022 roku przeżywa swój boom popularności, a o które jeszcze nikt inny nie otrzymał odpowiedzi w kontekście estońskiego CIT. Chodzi o powtarzalne świadczenia niepieniężne. 

Słowem przypomnienia, powtarzalne świadczenia niepieniężne (dalej: PŚN) są przywilejem, z którego mogą skorzystać spółki prawa handlowego. Pojęcie i warunki funkcjonowania PŚN-ów w spółkach z o.o.  są uregulowane w artykule 176 Kodeksu Spółek Handlowych. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest brak składek na ZUS i brak składki zdrowotnej. Wynagrodzenie jest opodatkowane na zasadach ogólnych, do 30.000 złotych nie płaci się podatku w ogóle, 12% stawką opodatkowane są dochody do 120.000 złotych, a kwota powyżej tego progu opodatkowana jest na 32% stawce. Dochody te łączą się z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Wypłata 30.000 złotych za darmo brzmi jak uczciwa cena. Po stronie spółki PŚN-y również są korzystne, ponieważ w sytuacji, gdy wspólnik dokonuje dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, niejako „w pakiecie” z obowiązkami wspólnika lub członka zarządu, po stronie spółki może powstać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zastosowanie PŚN-ów może pełniej wyklarować obraz relacji między wspólnikiem a spółką. 

Do najpopularniejszych zadań, jakie można zlecić wspólnikowi w ramach PŚN-ów należy nawiązywanie relacji z kontrahentami spółki i pielęgnacja tych już istniejących, przygotowywanie i przedstawianie ofert usług istniejącym i potencjalnym kontrahentom czy przygotowywanie i przedstawianie umów. Nasza interpretacja dotyczyła świadczenia głównie powyższych usług, ale Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że chodzi o zadania, jakie normalnie wykonywałby firmowy dział handlowy, a sam fakt dokonywania tych czynności przez doświadczonych i obytych z życiem spółki wspólników może przełożyć się na większą efektywność podejmowania tych działań, niż gdyby dokonywali tego jedynie pracownicy. 

Żeby wspólnik mógł dokonywać świadczeń na rzecz spółki, należy zmienić umowę spółki, aby charakteryzowała rodzaj i zakres tych obowiązków, a samo wynagrodzenie musi być ustalone na poziomie rynkowym. Interpretacja otworzyła kolejny wyłom w wielkim murze podatkowym i jeszcze bardziej uatrakcyjniła i tak już całkiem dobry estoński CIT. Podstawowe warunki zaakceptowania stosowania PŚN-ów są analogiczne do nieuznania świadczeń na rzecz wspólników za ukryty zysk. Ważne jest, aby kształt współpracy między wspólnikami a spółką został ustalony tak, jakby współpracowały między sobą podmioty niepowiązane, a także cena za te świadczenia była na poziomie rynkowym. 

Tomasz Bethke

Specjalista, Dział Doradztwa Podatkowego

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej