pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

17 lutego 2023
Interpretacja

Spółka cicha a estoński CIT

Status

Aktualny
SYGN. 0111-KDIB1-1.4010.806.2022.1.SG

Spółka cicha to umowa nienazwana, w której stronami są wspólnik jawny oraz wspólnik cichy. Charakteryczne jest dla niej to, że daje swoim podmiotom możliwość zachowania znaczącej anonimowości w stosunkach gospodarczych. 

 

Klient naszej Kancelarii zwrócił się do nas ze sprawą rozwiania wątpliwości dotyczących właśnie spółki cichej w kontekście wyboru formy opodatkowania. 

 

Przedmiotem pytania, z którym wystąpiliśmy we wniosku o interpretację indywidualną było to, czy spółka będąca stroną umowy spółki cichej może wybrać jako formę opodatkowania ryczałt od dochodów spółek.

 

Dyrektor KIS wskazał, że bycie stroną umowy spółki cichej nie zostało wymienione w ustawie jako posiadanie udziałów w kapitale  innej spółki bądź ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną. Organ zgodził się zatem, że okoliczność wyłączająca możliwość skorzystania ze wskazanej formy opodatkowania nie będzie miała miejsca w opisywanej sytuacji. W treści interpretacji podkreślone zostało, że spółka cicha nie jest podmiotem prawa, tym samym nie posiada osobowości prawnej.

 

Wynika z tego, że zawarcie przez spółkę umowy spółki cichej nie wyłącza możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Jeżeli będą mieli Państwo wątpliwości co do spółki cichej zapraszam do kontaktu.

Agata Rokicińska

Asystent, Dział Doradztwa Podatkowego

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej