30 grudnia 2022
Interpretacja

Ukryte zyski w Estońskim CIT nadal zaskakują

Status

Aktualny
SYGN. 0114-KDIP2-1.4010.96.2022.2.MW oraz 0114-KDIP2-1.4010.97.2022.2.MW

Ukryte zyski coraz częściej spędzają sen z powiek podatnikom korzystającym z estońskiego CIT. Na szczęście (albo nie) istnieje możliwość zapytania skarbówki o to, co należy uznać za ukryty zysk i tym samym, uchronić się przed niechcianym podatkiem.

Na początku września, klient naszej Kancelarii zwrócił się do KIS-u z kilkoma pytaniami. Chodziło o stwierdzenie, czy konkretne usługi, tj.:

  • wynajem nieruchomości na siedzibę Spółki od rodziców wspólnika,
  • sprzedaż przez wspólnika towarów na rzecz Spółki,
  • najem przez wspólnika urządzeń specjalistycznych na rzecz Spółki,
  • najem przez wspólnika samochodu z majątku prywatnego na rzecz Spółki,

stanowić będą ukryte zyski w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.

I tak, Dyrektor KIS przyznał nam rację stwierdzając, że usługa świadczona przez rodziców wspólnika – a konkretnie wynajem nieruchomości na siedzibę Spółki, nie jest ukrytym zyskiem. Tak samo zapłata dokonana przez Spółkę za towary ze sprzedaży pomiędzy wspólnikiem-udziałowcem a Spółką, nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków. Dlaczego?

Dyrektor KIS przyznał, że nie miał wpływu na warunki zawarcia umowy najmu nieruchomości fakt, że Spółka i rodzice Wspólnika są podmiotami powiązanymi. Powiązanie to nie miało znaczenia, ponieważ warunki przedstawione przez rodziców wspólnika Spółki najlepiej odnosiły się do jej wymagań i oczekiwań, a wartość wynagrodzenia na rzecz rodziców została ustalona w oparciu o ceny rynkowe, które odpowiadają zasadom, na jakich podmioty niepowiązane zawierają podobne transakcje.

Natomiast, jeśli chodzi o zakup towarów od wspólnika-udziałowca, Dyrektor KIS stwierdził, że skoro transakcja ta zostanie przeprowadzona na zasadach rynkowych, a charakter ponoszonych wydatków związany będzie z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki – zapłata za dostarczone towary nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków. Warto nadmienić, że transakcja sprzedaży, o której mowa nie może służyć dokapitalizowaniu podmiotów biorących w niej udział.

Niestety odnosząc się do najmu urządzeń specjalistycznych od podmiotu powiązanego oraz najmu samochodu z majątku prywatnego podmiotu powiązanego, Dyrektor KIS uznał, że wypłata przez Spółkę wynagrodzenia za wynajem rzeczonych składników majątku będzie stanowiła dochód z tytułu ukrytych zysków. Jest to spowodowane tym, że przytoczone powyżej czynności Organ uznał za dokapitalizowanie podmiotów powiązanych.

Jak widać, ukryte zyski mogą okazać się prawdziwą zmorą. Spółki objęte estońskim CIT coraz częściej borykają się z ich definicją, bo przepisy są niejasne, a skarbówka różnie je interpretuje.

Zatem jeśli będą mieli Państwo wątpliwości jakie działania uznać należy za ukryty zysk, a jakie nie – zapraszam do kontaktu.

Patrycja Dominiczak

Młodszy specjalista, Dział Doradztwa Podatkowego

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej