pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

08 marca 2023
Interpretacja

Zwolnienie z VAT konferencji naukowych? Otóż tak!

Status

Aktualny
SYGN. 0114-KDIP4-2.4012.580.2022.2.MŻA

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 22 lutego 2023 r. wydał pozytywną dla podatnika interpretację indywidualną w przedmiocie zwolnienia z VAT wynagrodzenia za świadczone usługi szkoleniowe, prowadzone w formie konferencji naukowych. Co istotne, uczestnikami tych eventów są przedstawiciele jednostek sektora publicznego, których udział jest finansowany ze środków publicznych.

Celem prowadzonej przez podatnika działalności jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy m. in. w branży wysokich technologii (ang. high-tech), R&D (ang. Research and Development) oraz STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podatnik, zadając Organowi pytania dotyczące świadczonych usług oraz jego wynagrodzenia stanął na stanowisku, iż skorzysta on ze zwolnienia z VAT. Argumentując swoje stanowisko podał on dwa rodzaje podstaw prawnych, które jego zdaniem znajdują zastosowanie w jego sytuacji.

Po pierwsze, Wnioskodawca przytoczył treść art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, gdzie zwalnia się z podatku świadczenie usług kształcenia zawodowego, finansowanego w całości ze środków publicznych.

Po drugie, wskazał on także na drugą podstawę prawną, która znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącego zwolnień od podatku od towarów i usług. W treści § 3 ust. 1 pkt 14 jest mowa o zwolnieniu usług szkoleniowych, jeżeli co najmniej 70% finansowania pochodzi z środków publicznych.

Dodatkowo w swoim uzasadnieniu wskazał, że finansowanie szkoleń ze środków publicznych oznacza w tym przypadku, że to wynagrodzenie otrzymywane przez niego z tytułu świadczonej usługi organizacji konferencji naukowych musi pochodzić w 100% albo 70% ze środków publicznych.

Organ przyznał podatnikowi rację w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Wskazał on, że

,,Zatem, gdy udział w konferencji został/zostanie w całości sfinansowany ze środków publicznych, zostaną spełnione łącznie warunki do zwolnienia świadczonych przez Państwa usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. Natomiast w przypadku, gdy udział w konferencji został/zostanie co najmniej w 70% ale nie w całości sfinansowany ze środków publicznych, to zostaną spełnione łącznie warunki do zwolnienia świadczonych przez Państwa usług na podstawie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień”

Podsumowując, organizacja eventów naukowych, podnoszących kompetencje zawodowe korzysta w niektórych sytuacjach ze zwolnienia z VAT. Kluczowym jest natomiast aby wynagrodzenie za nią pochodziło w odpowiednim stopniu ze środków publicznych. Ustawodawca tym samym zachęca podatników do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, w myśl starego powiedzenia: „nauka skarb drogi, kto ją ma, nie ubogi”.

Jeżeli będą mieli Państwo wątpliwości co do zagadnienia zwolnienia usług szkoleniowych z VAT – zapraszam do kontaktu.

Wiktor Nadolski

Starszy Specjalista, Dział Doradztwa Podatkowego

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej