pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Kryptowaluty

Giełda kryptowalut, a wpis do rejestru 

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

05 czerwca 2023
Pojęcie giełdy kojarzy się przede wszystkim z akcjami, obligacjami, papierami wartościowymi. Coraz częściej w obszarach tych znajdziemy również kryptowaluty jak i giełdy, które tylko i wyłącznie zajmują się obrotem kryptowalutami. W teorii giełdę kryptowalut może założyć każdy, muszą być jednak spełnione odpowiednie warunki, które zostały implementowane zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 zwaną Dyrektywą V AML. Implementacja Dyrektywy V AML spowodowała, że w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu został dołączony rozdział, który odnosi się do podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych.

Giełda kryptowalut, a wpis do rejestru 

 

Pojęcie giełdy kojarzy się przede wszystkim z akcjami, obligacjami, papierami wartościowymi. Coraz częściej w obszarach tych znajdziemy również kryptowaluty jak i giełdy, które tylko i wyłącznie zajmują się obrotem kryptowalutami. W teorii giełdę kryptowalut może założyć każdy, muszą być jednak spełnione odpowiednie warunki, które zostały implementowane zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2018/843 zwaną Dyrektywą V AML. 

Implementacja Dyrektywy V AML spowodowała, że w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu został dołączony rozdział, który odnosi się do podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych.  

 

Czym jest działalność w zakresie walut wirtualnych?  

 

Działalność w zakresie walut wirtualnych odnosi się do podmiotów świadczących usługi związane z wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwie w wymianie jak i prowadzeniu rachunków walut wirtualnych. Szerokie spektrum wymienionych usług powoduje, że działalność ta może odnosić się zarówno do giełd kryptowalut jak i kantorów w zależności od tego jaki zakres usług oferuje dany podmiot. Przecież giełdy nie muszą się wcale ograniczać do kryptowalut, już teraz nawet największe z giełd poza krytpowalutami oferują również m.in. akcje.  

Konsekwencją implementacji Dyrektywy V AML jest wprowadzenia przez ustawodawcę tzw. rejestru przedsiębiorców działających w branży walut wirtualnych. Każdy podmiot świadczący usługi wymienione w art. 2 ustawy o z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML) ma obowiązek rejestracji w specjalnym rejestrze.  

Zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o AML instytucjami obowiązanymi są: 

,,podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: 

a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,

b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,

c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,

d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e;’’

 

W odniesieniu do powyższego, instytucje obowiązane to podmioty prowadzące giełdy, kantory kryptowalut oraz rachunki (tzw. walety).  

 

Wpis do rejestru  

 

Wniosek o wpis można złożyć w formie elektronicznej, prowadzony jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach. Koszt wniosku to 616 zł, decyzja wydawana jest w terminie 14 dni od czasu złożenia wniosku, od decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Prowadzenie działalności w zakresie kryptowalut bez wpisu może być ryzykowne, za brak posiadania wpisu można otrzymać karę do 100 tyś zł.  

 

Pozostałe obowiązki 

 

Uzyskanie wpisu do rejestru to jedynie jeden z elementów kluczowych do rozpoczęcia działalności, która spełnia warunki określone w ustawie. Należy również spełniać wymóg niekaralności przy wykonywaniu działalności w zakresie walut wirtualnych, posiadać odpowiednią wiedzę lub doświadczenie w wykonywaniu działalności tego rodzaju co powinien potwierdzać odpowiedni certyfikat. Pamiętać również należy o obowiązkach względem RODO oraz obowiązków przewidzianych w ustawie AML. Wiąże się to z wdrożeniem i stosowaniem odpowiednich procedur.  

Istnienie obowiązku wpisu do rejestru, konieczność stosowania oraz wdrożenia procedur AML należy każdorazowo rozpatrywać indywidualnie, wszystko zależy od formy oraz rodzaju prowadzonej działalności.  

 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: