pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Księgowość

Co nowego w kadrach i płacach w 2023 roku

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

27 stycznia 2023
Początek roku to czas wprowadzania wielu zmian na różnych płaszczyznach. Nie ominęło to, również Prawa pracy. Od stycznia weszły w życie modyfikacje, z którymi warto się zapoznać. Sprawdź co się zmieniło wraz z rozpoczęciem nowego roku!

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

 

Od 1 stycznia 2023 roku zmieniła się stawka minimalnego wynagrodzenia. Obecnie obowiązująca podwyżka nie będzie, jednak jedyną w tym roku. Kolejna z nich wejdzie w życie, z dniem 1 lipca br. Poniżej znajduje się zestawienie minimalnych płac obowiązujących odpowiednio – od stycznia i od lipca.

 

Od 1 stycznia:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490,00 zł brutto (wzrost o 480,00 zł
  w stosunku do płacy minimalnej z 2022 roku);
 • minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosi 22,80 zł brutto (wzrost o 3,10 zł w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 roku).

Od 1 lipca:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 3600,00 zł brutto (wzrost o 110,00 zł w porównaniu do stycznia 2023 i 590,00 zł w porównaniu do 2022 roku);
 • minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie 23,50 zł brutto (wzrost o 0,70 zł w porównaniu do stycznia 2023 i 3,80 zł
  w porównaniu do 2022 roku).

 

Wyższe wynagrodzenie minimalne wpływa także na wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, który liczony jest jako 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

 

Ulga podatkowa PIT-2

 

Dotychczas oświadczenie pracownika do celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, tj. formularz PIT-2, można było składać u wyłącznie jednego płatnika składek. Co ważniejsze, tę możliwość miały jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Od nowego roku podatnicy mogą złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek, aż u trzech płatników – przy czym kwota ta będzie proporcjonalnie zmniejszona u każdego z nich, tj.:

 

 • złożenie PIT-2 tylko jednemu płatnikowi i upoważnienie go do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – 300,00 zł/miesięcznie;
 • złożenie PIT-2 dwóm płatnikom i upoważnienie każdego z nich do stosowania 1/24 kwoty zmniejszającej podatek – 150,00 zł/miesięcznie;
 • złożenie PIT-2 trzem płatnikom i upoważnienie każdego z nich do stosowania 1/36 kwoty zmniejszającej podatek – 100,00 zł/miesięcznie.

 

Kolejną nowością jest możliwość złożenia owego oświadczenia nie tylko przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także przez osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy o dzieło, pracujące na kontraktach, czy też pełniące funkcję członka zarządu.

 

Wyższe diety z tytułu krajowej podróży służbowej

 

Od nowego roku wzrosła dieta z tytułu krajowej podróży służbowej i wynosi ona 45,00 złotych za dobę. Jest to istotna zmiana, która dotyczy wszystkich pracodawców wysyłających swoich pracowników w podróż służbową.

W związku ze zwiększeniem wysokości diety, zmianie uległ, również ryczałt za nocleg oraz stawka na pokrycie kosztów przejazdu środkami komunikacji lokalnej. Przy nowej wysokości diety z tytułu krajowej podróży służbowej, ryczałt noclegowy wynosi 67,50 złotych, natomiast stawka na pokrycie kosztów przejazdu komunikacji miejscowej – 9,00 złotych.

 

Automatyczny zapis do PPK

 

W tym roku przypada pierwszy automatyczny zapis do PPK. Oznacza to, że bieżące deklaracje zatrudnionych, o rezygnacji z minionego programu, obowiązują do końca lutego bieżącego roku. Jeżeli zatrudnieni nie złożą ponownych rezygnacji z udziału w programie – to od kwietnia br., podmiot zatrudniający będzie zobowiązany do odprowadzania wpłat do PPK na ich rzecz.

 

Powyższe kwestie nie są jedynymi, które ulegną zmianie. Przewiduje się, również wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy, a także zmiany związane z urlopami rodzicielskimi i ojcowskimi, jednakże nie są one jeszcze jednoznacznie określone.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: