pon – pt  8:00 – 18:00  

Księgowość i kadry

Czy ZUS ma prawo zmniejszyć Twoje świadczenie?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

13 stycznia 2023
ZUS jest instytucją, w której gromadzone są środki m.in. na wypłatę rent i emerytur. Co do zasady, ZUS wypłaca te świadczenia po spełnieniu określonych warunków. Natomiast może dojść do sytuacji, w której ZUS zmniejszy lub zawiesi należne świadczenie. W poniższym artykule przyjrzymy się dokładnie tej sytuacji.

Kiedy ZUS może zmniejszyć wysokość emerytury bądź renty?

 

Emeryci i renciści, którzy chcą podjąć pracę a nie chcą, aby ich emerytura lub renta zostały zmniejszone bądź całkowite zawieszone, powinni zwracać szczególną uwagę na pewne limity. Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą, który podjął pracę możesz dodatkowo dorobić:

 • nie więcej niż 4 309,40 złotych miesięcznie, po przekroczeniu tego progu świadczenie będzie zmniejszone,
 • nie więcej niż 8 003,20 złotych miesięcznie, po osiągnięciu tej kwoty świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.

*Kwoty te obowiązują od czerwca do grudnia 2022 roku.

Powyższe kwoty są uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Pierwszy próg stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia, a drugi – 130% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Uwaga!

Nie dotyczy to wszystkich emerytur i rent. Powyższe limity mają zastosowanie dla osób, które przeszły na emeryturę wcześniej, niż po osiągnięciu wieku emerytalnego, tj.: 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. Jeżeli osoba osiągnęła już wiek emerytalny, nie musi się martwić „konsekwencjami” z tytułu osiągania dodatkowych dochodów.

 

Jakich emerytur to dotyczy?

 

Opisywane konsekwencje mogą zaistnieć odnośnie:

 • emerytur,
 • emerytur pomostowych,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • rent z tytułu niezdolności do pracy,
 • rent z tytułu niezdolności do pracy w związku z:

  – wypadkiem przy pracy,
  – wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,
  – chorobą zawodową,

 • rent inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową,
 • rent rodzinnych po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała
  w związku ze służbą wojskową,
 • rent rodzinnych.

 

Wysokość minimalnej emerytury oraz renty po zmniejszeniu

 

Jeżeli emeryt/rencista przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, renta zostanie zmniejszona. Można tego dokonać, tylko o kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli od 1 marca 2022 r.:

 • 691,94 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 518,99 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 588,19 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

 

O przychodach z jakiego tytułu mowa?

 

Przychody, które wpływają na przekroczenie limitu, mogą pochodzić z tytułu:

 • pracy na podstawie stosunku pracy;
 • pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie;
 • pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie;
 • pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia
  lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie;
 • pracy wykonywanej na podstawie:

  – umowy zlecenia,
  – umowy agencyjnej,
  – innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu   cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
  – umowy o dzieło (jeżeli umowę taką   zawrzesz z pracodawcą, z którym   pozostajesz  w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy, zawartej z innym   podmiotem, wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostajesz w   stosunku pracy),

 • pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;
 • pracy nakładczej;
 • pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;
 • odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • stypendium sportowego;
 • sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora;
 • wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;
 • służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.);
 • działalności wykonywanej za granicą;
 • zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 • świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;
 • zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

 

Obowiązek informacyjny

 

W sytuacji, gdy emeryt/rencista zarabia albo ma zamiar zarabiać, jest zobowiązany poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli już przy składaniu wniosku o świadczenie, wnioskodawca wie, że będzie uzyskiwać dodatkowe dochody, powinien zaznaczyć to we wniosku. Jeżeli praca będzie podjęta po złożeniu wniosku o wypłatę świadczenia, można skorzystać z formularza ZUS EROP, który jest do pobrania na stronie internetowej ZUS.

Kolejnym obowiązkiem informacyjnym jest dostarczenie oświadczenia o wysokości osiąganych dochodów. Należy to zrobić co roku, do końca lutego.

Konsekwencje niezgłoszenia osiąganych dochodów są dotkliwe. Jeżeli otrzymujący świadczenie nie poinformował ZUS, to w takim wypadku ZUS może zażądać zwrotu świadczenia, nawet za 3 lata wstecz. Natomiast „dla uczciwych czeka nagroda”, jeżeli ZUS zostanie poinformowany to powstanie obowiązek zwrotu świadczenia, tylko za ostatni rok.

Magdalena Krezymon

Specjalista, Dział Doradztwa Podatkowego

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: