pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Księgowość

Czy ZUS ma prawo zmniejszyć Twoje świadczenie?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

13 stycznia 2023
ZUS jest instytucją, w której gromadzone są środki m.in. na wypłatę rent i emerytur. Co do zasady, ZUS wypłaca te świadczenia po spełnieniu określonych warunków. Natomiast może dojść do sytuacji, w której ZUS zmniejszy lub zawiesi należne świadczenie. W poniższym artykule przyjrzymy się dokładnie tej sytuacji.

Kiedy ZUS może zmniejszyć wysokość emerytury bądź renty?

 

Emeryci i renciści, którzy chcą podjąć pracę a nie chcą, aby ich emerytura lub renta zostały zmniejszone bądź całkowite zawieszone, powinni zwracać szczególną uwagę na pewne limity. Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą, który podjął pracę możesz dodatkowo dorobić:

 • nie więcej niż 4 309,40 złotych miesięcznie, po przekroczeniu tego progu świadczenie będzie zmniejszone,
 • nie więcej niż 8 003,20 złotych miesięcznie, po osiągnięciu tej kwoty świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.

*Kwoty te obowiązują od czerwca do grudnia 2022 roku.

Powyższe kwoty są uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Pierwszy próg stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia, a drugi – 130% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Uwaga!

Nie dotyczy to wszystkich emerytur i rent. Powyższe limity mają zastosowanie dla osób, które przeszły na emeryturę wcześniej, niż po osiągnięciu wieku emerytalnego, tj.: 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. Jeżeli osoba osiągnęła już wiek emerytalny, nie musi się martwić „konsekwencjami” z tytułu osiągania dodatkowych dochodów.

 

Jakich emerytur to dotyczy?

 

Opisywane konsekwencje mogą zaistnieć odnośnie:

 • emerytur,
 • emerytur pomostowych,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • rent z tytułu niezdolności do pracy,
 • rent z tytułu niezdolności do pracy w związku z:

  – wypadkiem przy pracy,
  – wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,
  – chorobą zawodową,

 • rent inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową,
 • rent rodzinnych po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała
  w związku ze służbą wojskową,
 • rent rodzinnych.

 

Wysokość minimalnej emerytury oraz renty po zmniejszeniu

 

Jeżeli emeryt/rencista przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, renta zostanie zmniejszona. Można tego dokonać, tylko o kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli od 1 marca 2022 r.:

 • 691,94 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 518,99 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 588,19 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

 

O przychodach z jakiego tytułu mowa?

 

Przychody, które wpływają na przekroczenie limitu, mogą pochodzić z tytułu:

 • pracy na podstawie stosunku pracy;
 • pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie;
 • pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie;
 • pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia
  lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie;
 • pracy wykonywanej na podstawie:

  – umowy zlecenia,
  – umowy agencyjnej,
  – innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu   cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
  – umowy o dzieło (jeżeli umowę taką   zawrzesz z pracodawcą, z którym   pozostajesz  w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy, zawartej z innym   podmiotem, wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostajesz w   stosunku pracy),

 • pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;
 • pracy nakładczej;
 • pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;
 • odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • stypendium sportowego;
 • sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora;
 • wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;
 • służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.);
 • działalności wykonywanej za granicą;
 • zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 • świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;
 • zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

 

Obowiązek informacyjny

 

W sytuacji, gdy emeryt/rencista zarabia albo ma zamiar zarabiać, jest zobowiązany poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli już przy składaniu wniosku o świadczenie, wnioskodawca wie, że będzie uzyskiwać dodatkowe dochody, powinien zaznaczyć to we wniosku. Jeżeli praca będzie podjęta po złożeniu wniosku o wypłatę świadczenia, można skorzystać z formularza ZUS EROP, który jest do pobrania na stronie internetowej ZUS.

Kolejnym obowiązkiem informacyjnym jest dostarczenie oświadczenia o wysokości osiąganych dochodów. Należy to zrobić co roku, do końca lutego.

Konsekwencje niezgłoszenia osiąganych dochodów są dotkliwe. Jeżeli otrzymujący świadczenie nie poinformował ZUS, to w takim wypadku ZUS może zażądać zwrotu świadczenia, nawet za 3 lata wstecz. Natomiast „dla uczciwych czeka nagroda”, jeżeli ZUS zostanie poinformowany to powstanie obowiązek zwrotu świadczenia, tylko za ostatni rok.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: