pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Księgowość

Fakturka przed rejestracją – od kiedy mogę liczyć koszty?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

05 grudnia 2022
Przyszli przedsiębiorcy, często przed rozpoczęciem działalności, muszą ponosić szereg wydatków związanych z ich nową firmą. Zastanawiają się oni czy w takiej sytuacji, wydatki będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczyć od nich podatek VAT.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

 

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkami wymienionymi w ustawie. Katalog kosztów jest katalogiem otwartym, a więc kosztem może być wszystko co związane jest z naszą działalnością gospodarczą. Ważne, aby każdy koszt był odpowiednio uzasadniony oraz abyśmy potrafili wskazać związek przyczynowo – skutkowy między danym wydatkiem, a przychodem. Jeżeli chcemy zaliczyć dany wydatek do kosztów to musi on być również odpowiednio udokumentowany.

 

Zakupy przed założeniem firmy

 

Ustawodawca wprost nie zastrzega możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed założeniem działalności, praktyka taka wynika z korzystnej dla podatników linii interpretacyjnej.

 

“Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale mające związek z uzyskiwanym później przychodem, stanowią koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. (…)” (sygn. IPTPB1/415-299/12-6/DS.)

 

Wątpliwością pozostaje w jaki sposób ująć takie wydatki w KPiR oraz na jakich zasadach rozliczać, powinniśmy trzymać się kilku prostych zasad.

 

Czy da się zatowarować przed startem działalności?

 

Jeżeli przed rozpoczęciem działalności dokonasz zakupu towaru, powinieneś wskazać go w spisie z natury sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności. Koszty te rozliczysz dopiero w rozliczeniu rocznym jako różnice remanentowe.

 

Jak ująć środki trwałe?

 

Zasady dotyczące amortyzacji środków trwałych nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej są takie same, jak tych, które zakupimy w czasie jej prowadzenia.

Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł możesz zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli środek trwały jest droższy, należy amortyzować go na zasadach ogólnych, a kosztem uzyskania przychodów będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Pamiętaj o ustaleniu wartości początkowej środka trwałego, powinna być to cena rynkowa na dzień wprowadzenia do działalności, ale nie wyższa od ceny nabycia. Oznacza to, że możesz do działalności wprowadzić chociażby swój prywatny samochód i bez problemu w ten sposób “wrzucisz” go w koszty. Wystarczy sporządzić odpowiednie oświadczenie.

Wszystkie inne wydatki, które zostaną poniesione w związku z nową działalnością gospodarczą powinny być ujęte bezpośrednio w KPiR na dzień jej rozpoczęcia.

 

A co z VAT-em?

 

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów lub usług przysługuje, kiedy zakup ten służy do działalności opodatkowanej. Do skorzystania z tego prawa niezbędne jest zarejestrowanie się jako czynny podatnik VAT. Co prawda, w momencie zakupu, przed rozpoczęciem działalności nie jesteśmy zarejestrowani jako czynny podatnik VAT, nie oznacza to jednak, że pozbawia nas to prawa do odliczenia w przyszłości, po dokonaniu odpowiedniego zgłoszenia.

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury zakupowej mamy w miesiącu, w którym faktura została wystawiona albo w następnych trzech okresach rozliczeniowych. Okresem rozliczeniowym, w tym przypadku, będą następujące po sobie trzy kolejne miesiące.

 

Jak udokumentować takie wydatki?

 

Warunkiem uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest jego odpowiednie udokumentowanie. Dokumentem mogą być faktury imienne, rachunki, umowy kupna-sprzedaży, noty obciążeniowe czy nawet potwierdzenia przelewów. Oczywiście z dokumentu powinno wynikać czego dotyczy dany zakup i kto go nabył, w innym przypadku koszt może zostać zakwestionowany. Najbezpieczniejszym wyborem w takiej sytuacji będzie zbieranie faktur imiennych.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: