Księgowość

Kiedy stosować notę księgową, a kiedy fakturę korygującą?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

17 czerwca 2024
Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest wystawianie oraz przyjmowanie faktur. Co, jeśli taka faktura zawiera błędy lub braki – czy konieczna jest jej korekta? A może wystarczy samodzielne przygotowanie noty korygującej?

Nota korygująca – co można nią skorygować

Wystawienie noty korygującej wystarcza do naprawy większości pomyłek w opisie faktury, dotyczy to także NIP-u nabywcy. Jeśli przedsiębiorca dostaje fakturę z błędem w swoim NIP-ie i przez to nie ma możliwości jej rozliczyć, to w takiej sytuacji może skorzystać z noty korygującej – zamiast prosić sprzedawcę o korektę faktury. Co ważne, prawo nie narzuca czasowych ram, w których należy notę sporządzić. Zatem może to zrobić nawet wtedy, gdy od wystawienia faktury z błędem minęło już trochę czasu.

Niestety nota korygująca nie pozwala na zupełną zmianę podmiotu, w tym celu należy wystawić fakturę korygującą. W takiej sytuacji sprzedawca powinien już wystawić do faktury z niewłaściwymi danymi fakturę korygującą do „zera” i dopiero ponownie przygotować fakturę sprzedaży z prawidłowymi danymi.

Faktura korygująca

O właściwą korektę faktury, czyli o wystawienie faktury korygującej, trzeba zadbać wtedy, jeżeli na fakturze pojawiają się błędy w pozycjach, np. w cenie, stawce VAT, ilości, miarach. Dodatkowe przesłanki do przygotowania faktury korygującej to zmiana w podstawie opodatkowania lub kwocie podatku wskazanej na fakturze, a także zwrot towarów czy opakowań oraz całości bądź części zapłaty lub udzielenie obniżki, rabatu.

Podsumowując – po otrzymaniu faktury z błędem w opisie, np. w numerze NIP, przedsiębiorca może samodzielnie wystawić notę korygującą. Następnie powinien poinformować o tym wystawcę faktury pierwotnej i poprosić go o akceptację noty. Nota nie jest księgowana, jednak powinna być dołączona do faktury pierwotnej, aby mieć potwierdzenie o korekcie danych.

Jeśli przedsiębiorca otrzymuje lub wystawia fakturę z błędem w pozycji – wnioskuje on o wystawienie lub przygotowuje fakturę korygującą.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: