pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Księgowość

Konsekwencje przekwalifikowania umowy B2B na umowę o pracę

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

13 lipca 2023
Zanim podejmiemy decyzję o zmianie formy zatrudnienia, należy rozważyć zarówno wady, jak i zalety tej decyzji, a także być świadomym ryzyka przekwalifikowania umowy B2B na umowę o pracę. W tym artykule dowiesz się, jakie są konsekwencje przekwalifikowania umowy dla pracownika. Czym zostanie obciążony pracodawca w przypadku przekwalifikowania umowy.

Konsekwencje przekwalifikowania umowy dla pracownika:

  • Zmiana statusu pracownika -pracownik zostaje objęty przepisami prawa pracy, takimi jak Kodeks Pracy. Praca wykonywana jest pod kierownictwem.
  • Ochrona praw pracownika – przekwalifikowanie umowy może dać większą ochronę praw pracowniczych. W przypadku sporów lub ewentualnego zwolnienia, pracownik ma szerszy zakres praw do odszkodowania, odwołania się do sądu pracy czy korzystania z innych środków ochrony. W przypadku umów B2B, zazwyczaj obie strony mają większą swobodę w rozwiązaniu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy.
  • Ograniczenie elastyczności pracy – zmiana umowy wiąże się z mniejszą swobodą w pracy z innymi kontrahentami. Czas pracy może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, grafik nie będzie tak elastyczny, a możliwość pracy zdalnej będzie ograniczona.
  • Świadczenia socjalne – umowa o pracę podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Pracownikowi należy się płatny urlop i inne świadczenia pracownicze.
  • Zmieniając formę zatrudnienia pracownik nie musi sam kontrolować płatności podatku dochodowego oraz ZUS, gdyż robi to w jego imieniu pracodawca.
  • Zmiana wysokości wynagrodzenia – w przypadku B2B pracownik ma możliwość negocjowania wynagrodzenie, przy umowie o pracę wynika ono z przepisów.

 

Konsekwencje przekwalifikowania umowy dla pracodawcy:

  • Obowiązki pracodawcy – przy zatrudnieniu pracownika na podstawie UoP pracodawca musi zapewnić wynagrodzenie minimalne, przewidziany czas pracy, okres wypowiedzenia. Pracodawca w imieniu pracownika musi opłacać składki ZUS oraz podatek dochodowy oraz prowadzić dokumentację umów o pracę, deklaracji podatkowych i raportów miesięcznych.
  • Większe koszty – pracodawca poza kosztami ze strony pracownika musi również opłacać składkę emerytalną, rentową, ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Ryzyko przekształcenia B2B w umowę o pracę:

W przypadku uznania danego stosunku pracy za umowę o pracę, obie strony narażone są na różne konsekwencje, które mogą mieć istotne skutki finansowe. Może zostać nałożona grzywna. Pracodawca będzie zobligowany do uregulowania zaległych składek do ZUS oraz do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto, będzie zobowiązany do udzielenia pracownikowi zaległych urlopów, premii i nagród za okres aż do 3 lat wstecz.

Dodatkowo, jeśli pracownik był opodatkowany ryczałtem lub podatkiem liniowym niezbędne będzie odpowiednie rozliczenie różnic podatku z urzędem skarbowym.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: