pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Księgowość

Odliczenia diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym.

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

03 kwietnia 2023
Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

Wraz z wejściem w życie art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców, kwestia podróży służbowych kierowców wykonywujących zadania służbowe w międzynarodowych przewozach drogowych stała się nieco niejasna. Na szczęście zmiana ta nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez przedsiębiorców. 

 

Interpretacja KIS 

 

Kierowca wykonujący usługi transportowe za granicą w ramach własnej działalności gospodarczej, wyraził wątpliwość co do prawa do odliczenia diety z tytułu podróży służbowych. Chcąc upewnić się, że zmiana przepisów nie wpłynęła negatywnie na jego sytuację zwrócił się z pytaniem do Dyrektora KIS – podkreślając, że chodzi mu o diety w wysokości określonej przez ministra pracy i polityki społecznej, przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej. 

Zdaniem Dyrektora KIS nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców nie wpłynęły na możliwość potrącania diet przez przedsiębiorców. Ważne jest tylko, aby diety były związane z uzyskaniem przychodów i nie przekraczały limitów określonych przez ministra pracy. Organ podkreślił także, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT, odliczenie diet dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących jest ograniczone do kwot, które nie mogą przekroczyć wysokości diet przysługujących pracownikom. 

Dodatkowo fiskus zwrócił uwagę na różnice w regulacjach dotyczących pracowników i przedsiębiorców. W przypadku pracowników cel podróży służbowej jest określany przez pracodawcę w poleceniu odbycia podróży. W przypadku przedsiębiorców istotnym kryterium uznania wyjazdu za podróż służbową jest bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Dyrektor KIS wyjaśnił również, że odwołanie się w przepisach ustawy o PIT do pojęcia pracownika w kontekście osób prowadzących działalność gospodarczą jest używane tylko po to, aby ograniczyć kwotę diety, a nie aby regulować samą zasadę możliwości stosowania tego przepisu do wymienionych w nim podmiotów. 

 

Przedsiębiorca a pracownik 

 

Należy wyraźnie podkreślić odmienny charakter regulacji w przypadku pracownika i przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Jak już wspomniano, pracownikowi cel podróży służbowej określa pracodawca w poleceniu odbycia podróży służbowej. 

Należy zatem przyjąć, że odesłanie w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT do pojęcia pracownika może mieć zastosowanie jedynie w kontekście ograniczenia wysokości diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą – przepis ten nie dotyczy więc zasady dopuszczalności zastosowania regulacji do podmiotów, o których w nim mowa. 

Oznacza to, że osobom tym przysługuje prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tj. do wysokości diet przysługujących pracownikom wynikających z rozporządzenia. 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: