pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Księgowość

Przedsiębiorco! Nie zawsze odliczysz 100% podatku VAT!

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

27 czerwca 2022

Kiedy stosowana jest proporcja?

 

Przedsiębiorcy dokonujący czynności opodatkowanych jak i zwolnionych powinni dzielić wydatki na te, które dotyczą sprzedaży opodatkowanej jak i sprzedaży zwolnionej. Aby ten podział był zasadny, należy ustalić wskaźnik proporcji VAT.

Proporcję sprzedaży należy obliczyć na podstawie obrotu z roku poprzedniego. Pamiętać należy, że do wyliczeń podstawiamy kwoty netto. Wynik należy zaokrąglić zawsze w górę tzn. 33,33 % zaokrąglamy do 34%. Zupełnie inaczej niż w zasadach matematyki.

 

Proporcję ustalamy wg wzoru:

  • Licznik to  roczny obrót z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych
  • Mianownik to suma obrotu  czynności opodatkowanych  jak i zwolnionych z VAT

Wskaźnik proporcji to inaczej procentowa wartość sprzedaży opodatkowanej w całkowitym obrocie.

 

Jak obliczyć wskaźnik przedstawiłam na przykładzie?

 

Działalność gospodarcza prowadzona jest na zasadach ogólnych od 2019 r. Przedsiębiorca ma sprzedaż zwolnioną jak i opodatkowaną w 2021 r. w następujących wartościach:

Sprzedaż zwolniona – 100 000 zł

Sprzedaż opodatkowana – 50 000 zł

Łącznie  – 150 000 zł

Proporcja na rok 2022 wyniesie 34 % (50 000: 150 000 = 0,3333).

Część podatku VAT zostaje odliczona, czyli 34 %, natomiast pozostała nieodliczona część w 66% w tym przypadku zostaje zaliczona jako koszt uzyskania przychodu, zmniejszając tym samym koszty i podatek dochodowy.

 

Szacunkowe ustalenie proporcji

 

Proporcji nie liczymy samodzielnie gdy:

  • w poprzednim roku nie prowadziliśmy działalności gospodarczej,
  • obroty w roku poprzednim nie przekroczyły 30 000 zł

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o ustalenie szacunkowej proporcji sprzedaży.

 

Skrajne wartości proporcji

 

W przypadku, gdy proporcja:

  1. Przekroczy 98% oraz kwota podatku naliczonego, która nie podlega odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, jest mniejsza niż 500 zł – przedsiębiorca może uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczy 2% – podatnik może uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Jest to prawo wyboru- decyzję zawsze w tej kwestii dokonuje przedsiębiorca.

 

Korekta podatku naliczonego- korekta roczna

 

W roku podatkowym wydatki związane ze sprzedażą zwolnioną jak i opodatkowaną rozliczać należy według proporcji ustalonej szacunkowo. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek obliczyć faktyczny udział sprzedaży opodatkowanej w całej kwocie sprzedaży. W chwili wystąpienia różnic należy korygować podatek naliczony. Korektę podatku naliczonego dokonujemy raz w roku w deklaracji VAT za pierwszy okres rozliczeniowy tj. miesiąc lub pierwszy kwartał roku.

 

Wskaźnik proporcji za rok poprzedni staje się wskaźnikiem proporcjonalnym na rok kolejny. Przedsiębiorca może wysłać pismo do Urzędu Skarbowego informując, na jakim poziomie jest wskaźnik. Jednak nie ma takiego obowiązku.

 

Podsumowując poprawne ustalenie wskaźnika oraz rozliczanie podatku VAT zgodnie z jego wartością nie jest sprawa oczywista. Zatem jeżeli nie jesteś pewien jak poprawnie rozliczyć wydatki związane ze sprzedażą mieszaną zleć  to profesjonalistom pracującym w Kancelarii Mentzen, którzy codziennie odnoszą sukcesy w walce ze złowrogim Imperium Skarbowym.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: