pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Księgowość

Przełom w ukosztawianiu wydatków „mieszanych”

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

24 maja 2023

Dnia 9 marca 2023 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej pismem o sygnaturze DOP3.8222.833.2020.HTCE zmienił interpretację indywidulaną z dnia 27 września 2018 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.396.2018. 1.MPŁ.

Zmieniona interpretacja dotyczyła możliwości ukosztowienia wydatków takich jak: odzież, obuwie oraz kosmetyki, ponoszonych przez modelkę. Oczywiście z uwagi na fakt, że wydatki te miały charakter mieszany (zarówno osobisty jak i zawodowy), Dyrektor KIS stwierdził, iż: „Wskazane we wniosku wydatki będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów wyłącznie w sytuacji, jeśli nie mają one charakteru osobistego (tj. odzież, obuwie i kosmetyki do charakteryzacji będą wykorzystywane jedynie przy prowadzeniu działalności gospodarczej)”.

Całe szczęście (w końcu) Szef KAS stanął wbrew utartej i wielokrotnie powtarzającej się argumentacji KIS-u stwierdzając słusznie:

„W profesji modelki pielęgnacja jej wizerunku zewnętrznego jest nie tylko istotna, ale i niezbędna jako ściśle związana z charakterem działalności gospodarczej. Tym samym odzież, obuwie oraz kosmetyki, choć nie utraciły charakteru osobistego, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej”.

 

Co to oznacza?

 

W obrocie mogliśmy spotkać wiele niekorzystnych interpretacji, które zabraniały przykładowo ukosztawiania wydatków na elektrolity, minerały oraz witaminy czy karty multisport przez trenerów fitness. Podobnie – wydatków na siłownię nie mógł uwzględnić fizjoterapeuta.

Możliwe, że korzystne stanowisko Szefa KAS przyczyni się do dalszego zliberalizowania podejścia fiskusa, np. możliwości uwzględniania kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia okularów korekcyjnych dla prawników, wydatków na aparaty, kreacje, bilety lotnicze dla vlogerów.

Organy niezwykle często wykorzystywały kryterium wyłącznego charakteru osobistego, co mogło powodować, że nawet potencjalna możliwość wykorzystania nabywanego dobra do celów osobistych przekreślała możliwość ukosztowienia wydatku związanego z jego nabyciem.

Teraz nawet brak utraty osobistego charakteru danego wydatku, przy zachowaniu jego obiektywnego związku przyczynowo-skutkowego z prowadzoną działalnością, będzie wystarczający do wliczenia takiego wydatku w koszty.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: