pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Księgowość

Roczne zeznanie podatkowe – przepis na korzystne rozliczenie

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

08 kwietnia 2021
Czasu na przygotowanie i złożenie zeznania rocznego jest coraz mniej. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym mają czas na złożenie zeznania za rok poprzedni do końca kwietnia.

Podatnik rozliczający się podatkiem liniowym składa do urzędu skarbowego PIT-36L i opodatkowuje swój dochód stałą stawką w wysokości 19%. Niestety, ta forma rozliczenia wiąże się z brakiem możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT-36 podatnik składa, gdy rozlicza się wg skali podatkowej. Stawka od 2020 roku wynosi 17% oraz 32% od nadwyżki przychodów przekraczających 85.528 zł. Ta forma opodatkowania jest o tyle wygodna, że na tym formularzu możemy rozliczyć inne przychody np. z umowy o pracę, można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem oraz skorzystać z ulg podatkowych.

Zeznanie roczne – ulgi

Na zasadach ogólnych można skorzystać z następujących ulg podatkowych:

  • ulga na dzieci,
  • ulga na internet (max. 760 zł),
  • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego czy krwiodawstwa, które jednak nie mogą przekroczyć 6% dochodu,
  • ulgi rehabilitacyjne,
  • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (max. 6 272,40 zł),
  • ulga na działalność badawczo-rozwojową,
  • ulga termomodernizacyjna (max.  53 000 zł),
  • strata z lat ubiegłych.

Roczne zeznanie podatkowe – formularz

Jeżeli przedsiębiorca poza działalnością gospodarczą uzyskał inne przychody to również powinien je rozliczyć na deklaracji PIT-36 na podstawie otrzymanych deklaracji PIT-11.

Z kolei podatnicy, którzy rozliczają się wg podatku liniowego składają PIT 36L. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać: podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy nie świadczą usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy w ramach stosunku pracy w tym samym roku podatkowym. W takim przypadku wybór tej formy opodatkowania będzie możliwy dopiero od kolejnego roku.

Zeznanie roczne za 2020 – na co należy zwrócić uwagę?

Z pewnością na to, czy mamy aktualny formularz. Aktualne druki dostępne są w urzędach skarbowych, znajdziemy je także na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Sprawdzamy, czy mamy poprawny identyfikator podatkowy. PESEL czy NIP – wielokrotnie już na tym etapie pojawiają się błędy. Numer NIP zarezerwowany jest dla osób, które w roku podatkowym prowadziły firmę. Pozostałe osoby podają numer PESEL.

Ważną kwestią jest także zaznaczenie odpowiednich kwadratów w zeznaniu rocznym. Przedstawiają one, w jaki sposób przedsiębiorca rozlicza się z osiągniętych dochodów – czy indywidualnie, czy z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Niezbędne jest także zaznaczenie pola, czy jest to złożenie, czy może korekta zeznania.

Małżeństwo może rozliczyć się razem z osiągniętych dochodów, gdy w roku podatkowym żadne z nich:

  • nie prowadziło działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową lub podatkiem liniowym,
  • nie podlega podatkowi tonażowemu.

Konieczne jest również, by małżeństwo trwało pełny rok podatkowy, czyli jeżeli ślub został zawarty w marcu 2019 roku, wspólne rozliczenie będzie możliwe dopiero przy składaniu zeznania za rok 2020.

Składki społeczne oraz zdrowotne to kolejny punkt, w którym łatwo popełnić błąd. Należy zwrócić uwagę, że rubryki dzielą składki na składki na ubezpieczanie społeczne oraz zdrowotne. Błędem jest zsumowanie tych wartości. Co niezwykle ważne, istnieje możliwość odliczenia jedynie części faktycznie opłaconych kwot, to jest 7,75% podstawy składki zdrowotnej. Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne możemy rozliczyć w pełnej wysokości.

Zeznanie roczne przedsiębiorcy – jakie są konsekwencje błędów?

Każdy przedsiębiorca ma prawo do skorygowania złożonego zeznania. Niekiedy błędy mogą spowodować rozpoczęcie postępowania. Postępowanie karnoskarbowe może zostać wszczęte, gdy mimo wezwania, podatnik nie skoryguje: zawyżonych ulg, nieuprawnionego rozliczenia się z dzieckiem lub małżonkiem, zaniżonych dochodów.

Większość drobnych błędów w zeznaniach podatkowych nie niesie ze sobą konsekwencji finansowych. Zazwyczaj jest to kwestia skorygowania, poprawy błędu lub uzupełnienia braków. Niekiedy może zostać nałożony mandat.

Błędy w zeznaniu rocznym powodują późniejszy zwrot podatku, gdy w rozliczeniu podatnik wykazał nadpłatę. Jeżeli nie jesteś pewien jak poprawnie przygotować PIT-36 lub PIT-36L, zleć złożenie zeznania rocznego profesjonalistom.

Wioletta Rudewicz
Księgowa Kancelarii Mentzen

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: