pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Księgowość

Ważne daty w życiu każdego przedsiębiorcy

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

17 października 2022
Jeżeli znajdujesz się na naszym blogu, to z pewnością zamierzasz prowadzić lub już prowadzisz działalność gospodarczą. Od tego momentu jesteś zobowiązany płacić wysokie podatki (no, chyba że rozliczasz się w Kancelarii Mentzen- wtedy są one zdecydowanie niższe). Kolejnym obowiązkiem jest składanie comiesięcznych oraz corocznych deklaracji. Składanie ich w terminie jest ważne a nawet bardzo ważne ponieważ przesyłanie ich z opóźnieniem skutkować może mandatami ze strony urzędu skarbowego. Chcesz tego uniknąć? Wystarczy, że przeczytasz mój artykuł, w nim są odpowiedzi, jakie terminy obowiązują obecnie.

Comiesięczne terminy podatkowe

 

To one ustalają rytm w każdej dobrze prosperującej kancelarii podatkowej. Oto najważniejsze z nich:

 

  • Do 7 dnia miesiąca należy dokonać wpłaty podatku dochodowego rozliczając się w formie karty podatkowej
  • Do 20 dnia miesiąca należy dokonać wpłaty rozliczając się podatkiem zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych
  • Do 20 dnia należy dokonać wpłaty na podatek dochodowy, rozliczając się na zasadach ogólnych oraz podatku liniowym
  • Do 25 dnia w wersji elektronicznej należy złożyć VAT UE za miesiąc poprzedni
  • Do 25 dnia czynni podatnicy VAT są zobowiązani do wysłania JPK_VAT za miesiąc poprzedni
  • Do 25 dnia miesiąca należy złożyć deklaracje VAT-8, VAT-9M, VAT-12

 

Coroczne terminy podatkowe

 

To one zamykają dany rok podatkowy, rozliczając dochody z działalności gospodarczej. Oto najważniejsze z nich:

 

  • Do 31 stycznia za rok poprzedni należy złożyć PIT-28, czyli roczną deklarację dla podatników rozliczających się na ryczałcie oraz dokonać zapłaty podatku lub oczekiwać na zwrot podatku.
  • Do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty są to zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za rok poprzedni. Do  30 kwietnia podatnicy muszę uregulować różnicę między podatkiem należnym a sumą zaliczek przekazanych do US w roku poprzednim lub oczekiwać na zwrot podatku.
  • Do 31 stycznia należy złożyć PIT-11, PIT-8C, PIT4R, PIT-8AR, czyli informację o dochodach -deklaracje należy wysyłać wyłącznie elektronicznie,

 

Comiesięczne terminy dotyczące składek ZUS

 

To ich należy przestrzegać, aby cały czas podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Jest to bardzo istotne w momencie zwolnienia chorobowego i wypłaty zasiłku.

 

  • Do 20 dnia miesiąca należy dokonać wpłaty składek ZUS za miesiąc poprzedni.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: