pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ryczałt

Czym jest kwartalny ryczałt?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

10 czerwca 2024
Czym jest kwartalny ryczałt?
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość wyboru pomiędzy miesięcznym a kwartalnym rozliczeniem podatku dochodowego. Dla tych, którzy wybierają ryczałt jako formę opodatkowania, podstawę opodatkowania stanowi przychód osiągnięty z działalności gospodarczej nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z przepisami, podatnicy ci mają obowiązek rozliczyć się z podatku i wpłacić go na konto urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału podatkowego.

Jakie są terminy płatności zryczałtowanego podatku dochodowego kwartalnego?

Terminy opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego kwartalnego są następujące:

  • do 20 kwietnia – za I kwartał,
  • do 20 lipca – za II kwartał,
  • do 20 października – za III kwartał,
  • do 20 stycznia – za IV kwartał.

Którzy przedsiębiorcy mają możliwość wyboru kwartalnego ryczałtu?

Przedsiębiorcy mogą wybrać kwartalny ryczałt, zgodnie z art. 21 ust. 1b ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, jeśli spełniają jedno z dwóch warunków:

  • rozpoczęli prowadzenie działalności w bieżącym roku podatkowym, przy czym w
    poprzednim roku nie prowadzili żadnej działalności,
  • w poprzednim roku prowadzili działalność, ale ich uzyskane przychody nie przekroczyły
    równowartości 200 000 euro.

W 2024 roku podatnicy mogli wybrać kwartalny ryczałt, pod warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym, czyli w 2023 roku, ich przychody ze sprzedaży nie przekroczyły kwoty 921 820 złotych. Jeśli ich przychody przekroczyły tę kwotę przedsiębiorcy muszą opłacać ryczałt miesięcznie.

Limit kwartalnego ryczałtu nie uwzględnia zmian w przychodach wynikających z ulgi na złe długi. Zgodnie z art. 11 ust. 4 pkt 2 omawianej ustawy, przychody mogą być zwiększone, gdy zobowiązanie z tytułu faktury kosztowej pozostaje nieuregulowane po upływie 90 dni od terminu zapłaty. To oznacza, że mimo przekroczenia limitu 200 000 euro przychodów w zeznaniu rocznym za poprzedni rok, podatnik może nadal wybrać kwartalny ryczałt w kolejnym roku.

Wybierając opłacanie ryczałtu kwartalnie, podatnicy nie muszą składać dodatkowych dokumentów w urzędzie skarbowym. Zgodnie z art. 21 ust. 1c omawianej ustawy, informują urząd jedynie w zeznaniu rocznym za rok, w którym płacili kwartalny ryczałt. W praktyce oznacza to, że wybierając kwartalny ryczałt w 2024 roku, podatnik powinien zgłosić to dopiero w zeznaniu rocznym za 2024 rok, które zostanie złożone w 2025 roku.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: