pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Spółki

Czy można płacić 9% CIT po przekształceniu spółki jawnej?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

19 sierpnia 2022

Jedną z bardziej istotnych zmian podatkowych w ramach Nowego Ładu było wprowadzenie na podatku liniowym nieodliczanej składki zdrowotnej wynoszącej 4,9% dochodu. To z kolei spowodowało, że spółka osobowa lub działalność gospodarcza na podatku liniowym stały się najgorszą możliwą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Pełna odpowiedzialność za zobowiązania połączona jest bowiem z efektywną stawką podatku na poziomie niemal 24% lub nawet 28% (w zakresie dochodu przekraczającego 1 mln zł rocznie).

 

Dla wspólników spółek jawnych istnieje co najmniej kilka ciekawych alternatyw. Wszystkie jednak wymagają zmiany formy prawnej na spółkę nietransparentną podatkowo. Na szczególne polecenie zasługuje spółka komandytowa (gdzie wspólnicy sp. j. staną się komplementariuszami) oraz spółka z o.o. Najprostszym sposobem zmiany formy prawnej spółki jawnej będzie przekształcenie. Dzięki temu spółka kontynuuje działalność w sposób płynny i nieprzerwany, zachowując swój NIP oraz REGON. Samo przekształcenie jest też neutralne podatkowo w VAT oraz podatku dochodowym.

 

Jak przekształcić się tak, żeby nie stracić?

 

W przypadku spółek, których przychód nie przekracza równowartości 2 mln euro pewną wadą takiego przekształcenia jest jednak (tymczasowa) utrata prawa do preferencyjnej stawki 9% CIT. Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 1a pkt 1 ustawy o CIT, podatnik utworzony w wyniku przekształcenia nie może korzystać ze stawki 9% CIT w roku podatkowym, w którym nastąpiło przekształcenie oraz w roku następnym. Nie dotyczy to jednak przekształcenia „spółki w inną spółkę”.

 

Dlatego też najprostsza odpowiedź na pytanie postawione w tytule brzmi: nie, po przekształceniu spółka nie ma prawa do stawki 9% CIT. Przynajmniej nie w ciągu dwóch pierwszych lat obrotowych. Spółka jawna (w większości przypadków) nie jest bowiem traktowana jako „spółka” w rozumieniu ustawy o CIT. Zatem przekształcenie spółki jawnej w spółkę będącą podatnikiem CIT (np. z o.o. lub komandytową) skutkuje utratą prawa do 9% CIT na 2 lata podatkowe. We wspomnianej definicji „spółki” na gruncie ustawy o CIT kryje się jednak rozwiązanie, które pozwala zachować prawo do preferencyjnej stawki 9% CIT pomimo przekształcenia spółki jawnej.

 

Czy każda spółka to “spółka” w rozumieniu ustawy o CIT?

 

Otóż przez „spółkę” rozumie się m.in. spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne i które nie złożą zawiadomienia na formularzu CIT-15J. To oznacza, że jeżeli do spółki jawnej w charakterze wspólnika wejdzie dowolna spółka z o.o. lub spółka komandytowa i taka spółka jawna nie złoży CIT-15J, to spółka jawna stanie się „spółką” w rozumieniu ustawy o CIT. Co za tym idzie, jeżeli następnie przekształcimy taką spółkę jawną w spółkę z o.o. lub komandytową, to dokonujemy „przekształcenia spółki w inną spółkę”. A jak już wskazywałem, takie przekształcenie nie wpływa na prawo do stawki 9% CIT.

 

Podsumowując, jeżeli prowadzisz spółkę jawną z przychodami poniżej 2 mln euro, to możesz ją przekształcić w spółkę komandytową lub z o.o. i od razu mieć prawo do preferencyjnej stawki 9% CIT. Wystarczy, że przed przekształceniem wprowadzisz do spółki jawnej dowolną osobę prawną (np. inną spółkę).

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: