Spółka z o.o.

Spółka z o.o. a ZUS

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

24 lipca 2023
Spółka z o.o. jest popularnym modelem nie tylko ze względu na zabezpieczenie się przed dużym ryzykiem w swojej działalności. Przedsiębiorcy wybierają tę formę prawną również ze względu na brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Wspólnicy zwolnieni z ZUS –  czy zawsze?

 

Co do zasady, wspólnicy wieloosobowych spółek, którzy nie są z nią powiązani umową o pracę, są zwolnieni z opłacanie składek ZUS i składki zdrowotnej. Jednak sprawa wygląda inaczej w przypadku jednoosobowej spółki z o.o.. kiedy to przedsiębiorca traktowany jest jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych powinien on odprowadzić należne składki.

W ten sam sposób traktowani są wspólnicy spółek z o.o., jeśli ich dysproporcja udziałów jest iluzoryczna, co oznacza, że np. jeden wspólnik ma ich 99% a drugi 1%. Tak duża różnica powoduje, że udziałowiec większościowi praktycznie samodzielnie włada danym podmiotem. Przypadek ten jest traktowany tak samo, jakby był on wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Nakłada to więc obowiązek uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 o sygn. akt I UK 8/11. Warto dodać, że orzecznictwo nie wyjaśnia jaka różnica pomiędzy udziałami nie będzie powodować, obowiązku zapłaty składek ZUS przez jej wspólników. Przyjmuje się, że bezpiecznym modelem jest, aby udziałowiec mniejszościowy posiadał minimum 20% udziałów w spółce.

 

Wymiar składki

 

Warto wiedzieć o jakich wartościach mówimy, ponieważ wspólnicy spółek z o.o. nie mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, czyli ulgi na start czy małego ZUS i opłacają jej pełen wymiar.

Aby obliczyć miesięczną składkę należy oszacować wartość 60% przeciętnego wynagrodzenia. W 2023 r. ta kwota wynosi 1418,48 zł.

 

Członkowie zarządu w spółce z o.o. a Nowy Ład

 

Członkowie zarządu i prokurenci mogą pełnić swoje funkcję w oparciu o zawartą umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub kontraktu menadżerskiemu, w związku z czym ich przychody powinny zostać opodatkowane i oskładkowane w sposób właściwy, co do formy zatrudnienia. Jeśli jednak pełnią swoje obowiązki na podstawie uchwały powołania i z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie, to od 2022 r. zobowiązani są do opłacenia 9% składki zdrowotnej, co jest znaczącą zmianą, wprowadzoną przez Polski Ład, wcześniej ta zasada nie obowiązywała. Nie są jednak zobowiązani do opłacania składek ZUS.

 

Podsumowując, jeśli zakładając spółkę w dużej mierze sugerujesz się brakiem konieczności opłacania składek ZUS, pamiętaj o włączeniach przedstawionych powyżej. Pozwoli to na zaoszczędzenie dużej sumy, ze względu na konieczność ich opłacania, już od początku, w pełnym wymiarze.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: