Spółka komandytowa jako podatnik CIT

Spółka komandytowa jako podatnik CIT

Co zakłada nowelizacja? Z dniem 1 stycznia 2021 w życie wchodzi ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...