Zwolnienie z VAT dla zawodów medycznych

Zwolnienie z VAT dla zawodów medycznych

Kto wykonuje zawód medyczny?   Zawód medyczny definiuje ustawa o działalności leczniczej. Przepisy tej ustawy uznają za osobę wykonującą zawód medyczny zarówno osobę uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie oddzielnych przepisów jako i osobę, która...