pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Czy kult religijny może obniżyć nasz podatek?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

24 stycznia 2023
W przepisach prawa nie znajdziemy niestety definicji kultu religijnego. Możemy więc domyślać się, że chodzi o zrzeszenia ludzi zjadających koty, składających ofiary z dziewic oraz biegających nago po łące, zbierając przy tym energię ze słońca – a tak naprawdę to nie. Prawdą jest natomiast to, że dzięki kultom religijnym można zmniejszyć podstawę, od której oblicza się podatek dochodowy.

Kult religijny a ulga podatkowa

 

Ulga podatkowa, o której mowa dotyczy darowizny poczynionej na cele kultu religijnego, a samo pojęcie „cele kultu religijnego” zdaniem WSA w Warszawie należy rozumieć jako:

„(…) środki przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych.”.

Warto przy tym zaznaczyć, że tego rodzaju darowizny może otrzymać, także każda zarejestrowana fundacja czy stowarzyszenie, która w swoim statucie ma wpisaną działalność w zakresie kultu religijnego.

Korzystając z powyższej  ulgi można zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, a który częściowo zostanie zwrócony przez urząd skarbowy. Dotyczy to osób opodatkowanych skalą podatkową lub  ryczałtem.

Wystarczy złożyć zeznanie PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 z załącznikiem PIT/0. 

 

Jak udokumentować prawo do ulgi? 

 

Nie ma znaczenia czy przekazana darowizna ma charakter pieniężny, czy jest świadczeniem wyrażonym w naturze. Istotne jest tylko, by przedstawić dowód przelewu na rachunek, który określać będzie konkretny cel darowizny. W przypadku darowizny niepieniężnej wystarczy okazanie dokumentu, z którego wynikać będzie jej wartość oraz  oświadczenie obdarowanego, o jej przyjęciu. 

Warto dodać, że ograniczenie 6% nie ma zastosowania dla darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze. Aby urząd skarbowy nie zakwestionował skorzystania z ulgi z tytułu przekazanej darowizny pieniężnej, istotne jest prawidłowe określenie celu przelewu. Przykładowo, przelew „na budowę kapliczki” będzie kwalifikował się jako kult religijny, natomiast przelew „na utrzymanie kościelnego ośrodka dla sierot” będzie darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze. 

 

Nie wszystko można odliczyć 

 

Z racji tego, że wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, ustawodawca nie przewidział możliwości odliczenia darowizny na cel kultu religijnego, przekazywanej w formie gotówkowej – bezpośrednio na kościelną tacę. 

 

Odliczone nie będą mogły zostać, również darowizny:

  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie,
  • odliczone od dochodu na podstawie ustawy o PIT,
  • te, które zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

 

Jest pewien haczyk 

 

Jeżeli jest się dobrym samarytaninem i darowizny przekazuje się nie tylko na cele kultu religijnego, trzeba mieć się na baczności.  

Do obliczenia 6% dochodów wraz z darowiznami na rzecz kultu religijnego, sumuje się także darowizny na rzecz krwiodawstwa oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie ich wartość przekracza 6% dochodu, nadwyżka nie będzie mogła zostać odliczona. 

 

Jak to wygląda w praktyce? 

 

Załóżmy, że pan Witek jest zatrudniony na umowę zlecenie. Jego roczny dochód w 2021 roku wyniósł 100 tysięcy złotych. W ciągu całego roku wpłacona przez niego darowizna na cele kultu religijnego wyniosła 2 tysiące złotych. W tej sytuacji pan Witek będzie mógł odliczyć pełną wartość wpłaconej przez niego darowizny, ponieważ nie przekroczyła ona 6% jego dochodu. 

Całej kwoty nie będzie mogła odliczyć jednak pani Wanda, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Jej której roczny dochód wyniósł 35 tysięcy złotych. W 2020 roku przekazała ona, na cele kultu religijnego, złote talerze o wartości 10 tysięcy złotych. Będzie, więc mogła odliczyć tylko 6% z 35 tysięcy, czyli 2100 złotych. Dodatkowo zobowiązana będzie do prawidłowego udokumentowania darowizny, np. umową darowizny. 

 

Warto czy nie warto? 

 

Przede wszystkim warto być świadomym istnienia tego rodzaju ulgi. Wspieranie kultów religijnych, oprócz bycia dobrym uczynkiem, może wiązać się z obniżeniem podatku – przyjemne z pożytecznym.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: