pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Korzystasz z IP BOX? Dowiedz się, jakich oznaczeń GTU używać

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

01 października 2020
Od 1 października przedsiębiorcy są zobowiązani do oznaczania kodem GTU faktur sprzedażowych. Oznaczenie to powinno być uwzględnione bezpośrednio w pliku JPK_V7.

Zgodnie z ustawą z dnia 19.06.2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. tarczą antykryzysową 4.0, wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT zostało przesunięte do 1 października 2020 roku. Dotychczas obowiązkowe było składanie dwóch dokumentów, a mianowicie deklaracji (VAT-7) oraz ewidencji (JPK_VAT), natomiast nowe zasady przewidują zastąpienie tych dokumentów jednym plikiem JPK_V7.

W ramach JPK_VAT wprowadzono dodatkowy obowiązek dla podatników VAT, a mianowicie nadawanie fakturom sprzedaży oznakowania GTU, czyli kodu dla wybranych grup towarów i usług. Oznaczeniu kodem GTU podlegają również faktury zaliczkowe oraz korygujące (również dotyczące faktur wystawionych przed wprowadzeniem nowego obowiązku). W ramach GTU wyznaczono 13 kodów, odnoszących się do trzynastu kategorii sprzedaży towarów i usług, które należy stosować przy oznaczaniu faktur w pliku JPK_VAT. Może być to problematyczne dla przedsiębiorców, ponieważ Ministerstwo Finansów przerzuca na nich odpowiedzialność określenia, do której z grup należy dana usługa lub towar.

Zgodnie z nowymi wymogami, przedsiębiorca zobowiązany jest do oznaczenia faktury sprzedaży bezpośrednio w pliku JPK_V7. Oznacza to, że faktury sprzedażowe dla kontrahentów powinny być wystawiane bez zmian, a obowiązek oznaczania dotyczy jedynie pliku JPK_VAT, który jest składany do urzędu. Pomimo braku obowiązku oznaczania kodów GTU na fakturach, warto to robić. Raz, że będzie to stanowić duże ułatwienie dla biur rachunkowych, dwa, że zminimalizuje ryzyko wpisania błędnego kodu.

Podatkowy diabeł zawsze tkwi w szczegółach

Przedsiębiorcom problem może sprawić sytuacja, w której na fakturze widnieje więcej niż jedna pozycja, a każda z nich może zostać zakwalifikowana do innego GTU. W takim przypadku, jeśli faktura wystawiona jest na więcej niż jedną usługę lub towar, które kwalifikują się do różnych grup GTU, należy użyć kilku oznaczeń dla jednej faktury.

Warto zaznaczyć, że obowiązek oznaczania kodem GTU nie dotyczy wszystkich dokumentów księgowych. Obowiązkiem tym objęte będzie oznaczanie faktur sprzedażowych, natomiast nie dotyczy to:

1) faktur zakupowych,
2) dokumentów wewnętrznych,
3) zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących.

Wymagania i obowiązki są – wyjaśnień brak

Mimo, iż nowe przepisy zostaną wprowadzone już w najbliższym czasie, nadal jest wiele niewiadomych w tej kwestii. Za niedotrzymanie obowiązku grozi podatnikom kara. Jeśli urząd wykryje błędy w złożonym pliku, wezwie on do ich poprawienia lub złożenia wyjaśnień. Na dokonanie zmian podatnik będzie miał 14 dni. W przypadku nie podjęcia żadnych działań w celu wyjaśnienia bądź skorygowania błędu, za każde uchybienie grozi kara 500 zł.

Warto podkreślić, że nowy obowiązek dotyczy także podatników, którzy korzystają z ulgi IP BOX. Tu problem może sprawić sklasyfikowanie świadczonych usług programistycznych w wyznaczonych obszarach, ze względu na ogólny charakter przedstawionych kategorii GTU.

Korzystam z IP BOX – jaki kod GTU zastosować?

Należy mieć na uwadze, że aby zastosować preferencyjną stawkę opodatkowania 5% dla dochodów z tytułu wytworzenia lub ulepszenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (ulga IP BOX), należy spełnić określone wymogi, a mianowicie:

  • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;
  • wytworzenie kwalifikowanego IP w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  • prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP;
  • osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP;
  • poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, niezbędnych do wyliczenia wskaźnika Nexus.

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi IP BOX jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, w ramach której wytwarzane jest kwalifikowane IP. Informacja ta stanowi pewną wskazówkę, jeśli chodzi o obowiązek stosowania kodów GTU, ponieważ ustawa o VAT nie definiuje konkretnie usług dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych. Podatnik jest zmuszony samodzielnie określić czy świadczone usługi można zaliczyć do prac rozwojowych.

Kod GTU 12 dla usług o charakterze niematerialnym

Świadczenie usług w ramach działalności badawczo – rozwojowej, zaliczyć można do kodu oznaczonego GTU_12, który dotyczy usług niematerialnych w zakresie: doradztwa, księgowości, prawa, zarządzania, szkoleń, marketingu, reklamy, badań rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Znaczna część podatników starających się o możliwość skorzystania z ulgi IP BOX, występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na temat prowadzonej działalności. Jeśli organ w wydanej interpretacji wskazał, że podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową, najwłaściwszy wydaje się właśnie kod GTU_12, który ze względu na możliwość skorzystania z ulgi IP BOX powinien znaleźć się w pliku JPK_VAT. W razie wątpliwości dotyczących stosowania kodów GTU, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Monika Wiśniewska
Specjalistka ds. ewidencji IP BOX

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: