pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Młodsza siostra ulgi B+R? Poznaj ulgę na robotyzację!

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

15 września 2022
Ustawodawca na każdym kroku zaskakuje nas swoją ,,pomysłowością” i ,,kreatywnością” w sferze podatków. Choć często powyższe określenia kojarzą się ze strachem w oczach i odruchem pilnowania własnego portfela, to z początkiem bieżącego roku, rzeczywiście pojawiło się miłe i proste urozmaicenie dla przedsiębiorców. Mowa o przedsiębiorcach, którzy mają w planach inwestować w roboty przemysłowe, bądź amortyzują już zakupione, tj. dla osób, które chcą automatyzować produkcję we własnej działalności. Czy ulga na robotyzację jest w stanie dotrzymać tempa i stanąć ramię w ramię z takimi tytanami jak IP Box, B+R, czy ulga na prototyp?

Konkurencja na rynku ulg, czyli ,,RoboCop”

 

Ulga na robotyzację, to kolejna ulga w podatku dochodowym przysługująca podatnikom PIT, jak i CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Mechanizm działania tytułowego novum jest praktycznie identyczny, jak w przypadku jej starszej i większej kuzynki ulgi B+R. Z tą zasadniczą różnicą, że zarówno katalog kosztów oraz limit ich odliczenia zostały zmienione. Podobnie jednak, jak w przypadku ulgi B+R, koszty kwalifikowane podlegające pod ulgę na robotyzację nie mogły zostać wcześniej zwrócone podatnikowi w żadnej formie oraz nie mogły zostać odliczone od podstawy opodatkowania. Tak samo, ustawodawca zastrzegł również konieczność wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych w księgach. Ponadto podatnik musi prowadzić działalność poza specjalną strefą ekonomiczną.

 

Mechanizm działania – prosto i konkretnie

 

Przedsiębiorca, który dokona zakupu i wdrożenia robotów przemysłowych we własnej działalności, może odliczyć od dochodu na koniec roku dodatkowe fikcyjne 50% kosztów uzyskania przychodów przysługujące na robotyzację. Zgodnie z art. 38eb ustawy o CIT oraz art. 52jb ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1. koszty nabycia fabrycznie nowych:

a) robotów przemysłowych,

b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e) urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1 powyżej.

3) usługi szkoleniowe nabywane w związku z robotem przemysłowym

 

Gwoli sprecyzowania, definicje robotów przemysłowych i maszyn zostały szczegółowo przedstawione w tym samym artykule.

 

Robot zakupiony w 2021 roku – jest czego żałować?

 

Czy fakt, że ulga weszła w życie z początkiem bieżącego roku oznacza, że maszyna zakupiona w grudniu miesiąc wcześniej nie podlega pod ulgę? Otóż okazuje się, że nie ma się o co martwić, bowiem zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów oraz Dyrektora KIS w przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych maszyny przed pojawieniem się ulgi, wszelkie odpisy amortyzacyjne związane z niniejszym zakupem od 1 stycznia 2022 roku będą podlegać rozliczeniu, tj. 150% faktycznego odpisu amortyzacyjnego. Przepadają nam jednak odpisy amortyzacyjne uwzględnione przed datą wejścia ulgi w życie.

Istotną zaś różnicą w porównaniu do innych ulg jest jednak to, iż ustawodawca założył dokładny czas jej obowiązywania, tj. dotyczy ona kosztów kwalifikowanych ponoszonych od stycznia 2022 roku do końca roku 2026.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: