pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Rozliczenie ulgi IP BOX. Sprawdź, czy robisz to dobrze

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

16 grudnia 2020
Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z ulgi IP Box mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodu z przeniesienia praw autorskich. Niestety, nie jest to tak proste jak mogłoby się wydawać...

Od 1 stycznia 2019 roku istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych z prawa własności intelektualnej. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z ulgi IP BOX jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP. 

Ewidencja IP BOX

Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z ulgi IP Box mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodu z przeniesienia praw autorskich. Niestety, nie jest to tak proste jak mogłoby się wydawać. Nie wystarczy przeniesienie danych z Księgi Przychodów i Rozchodów. Należy podać więcej informacji na temat prowadzonych prac. Również samo rozliczenie przychodów wykazanych w ewidencji nie jest bezproblemowe, gdyż ulga IP BOX nie zawsze obejmuje całość uzyskiwanego wynagrodzenia. Główny problem stanowi rozliczenie poniesionych kosztów oraz wyliczenie wskaźnika Nexus. Prowadząc niezbędną ewidencję należy zwracać uwagę na najmniejsze szczegóły.

Audyt rozliczenia IP BOX

Osoby, które mają wątpliwości, czy rozliczenie kosztów zostało poprawnie przeprowadzone, mogą skorzystać z audytu ewidencji IP BOX. Usługa obejmuje kompleksową weryfikację prawidłowości prowadzonej ewidencji oraz sporządzonego rozliczenia. Dzięki temu nasi klienci mogą zawczasu upewnić się, czy właściwie wypełniają swoje obowiązki podatkowe.

Pierwszym krokiem jest poddanie ocenie umowy, której realizacja jest przedmiotem rozliczenia. Po przeprowadzeniu analizy całej dokumentacji wysyłamy do klienta informację zwrotną ze wskazaniem konkretnego błędu, który również możemy pomóc rozwiązać. Ponieważ urzędy skarbowe coraz częściej wszczynają czynności sprawdzające i kontrole podatkowe, warto się zabezpieczyć. Jak głosi jedna ze znanych polskich przestróg: lepiej dmuchać na zimne niż się gorącym sparzyć. W przypadku prawa podatkowego naprawdę warto wziąć to sobie do serca.

Monika Wiśniewska
Specjalistka ds. ewidencji IP BOX

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: