pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Sponsoring, który się opłaca

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

27 maja 2022
Polski Ład wychodzi w stronę przedsiębiorców, którzy wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz rozwój lokalnych społeczności. Wraz z Nowym Ładem wchodzi ulga sponsoringowa, która pozwala dodatkowo od podstawy opodatkowania odliczyć 50% kosztów.

Sponsoring, który się opłaca

Z ulgi sponsoringowej mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz są opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Taką możliwość mają również podatnicy CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Ulga sponsoringowa polega na możliwości odliczenia 50% kosztów od podstawy opodatkowania poniesionych na działalność sportową, kulturalną lub oświatę. Ulga ta pozwala na odliczenie określonej kwoty podstawy obliczenia podatku. W efekcie czego ulga ta nie pomniejsza podatku do zapłaty, lecz kwotę, od której podatek jest obliczany.

 

Ulga umożliwia zastosowanie 150% kosztów – jak tego dokonać?

– 100% kosztów można odliczyć, jako KUP w KPiR albo księgach handlowych,

– 50% kosztów w ramach ulgi sponsoringowej.

Tym sposobem podatnik ma możliwość odliczenia 150% kosztów. Istotnym jest to, aby koszty, które podatnik chce odliczyć nie zostały mu zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

 

Katalog kosztów:

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie: 

1) klubu sportowego;

2) stypendium sportowego; 

3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.

 

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie: 

1) instytucji kultury;

2) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne. 

 

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na: 

1) stypendia;

2) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie; 

3) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów; 

4) sfinansowanie studiów dualnych na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk; 

5) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier prowadzonego przez tę uczelnię. 

 

Co nie może być kosztem podatkowym?

Założeniem ulgi jest wzajemność świadczeń, tzn. podatnik sponsoruje działalność wskazaną w ustawie, a ona w zamian reklamuje jego działalność. Na przykład: podatnik wspiera ulubiony klub piłkarski. W zamian ten sam klub podczas meczu zawiesza banery reklamujące jego działalność lub umieszcza na koszulkach graczy logo działalności. Dochodzi tu do świadczenia wzajemnego. Należy pamiętać, aby świadczenia te były wzajemne. W innym przypadku zostaną potraktowane, jako darowizna. Niestety, darowizna nie może być kosztem uzyskania przychodu (darowizny mogą być odliczane według odrębnych przepisów).

 

W jaki sposób rozliczyć?

Podatnik, który korzysta z ulgi sponsoringowej, zobowiązany jest do dokonania odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty (PIT-36 lub PIT-36L oraz CIT-8 lub CIT-8/O).  Zeznanie należy złożyć w terminie, w którym dokonuje się tego odliczenia oraz informację według ustalonego wzoru, zwierającą wykaz kosztów, które podlegają odliczeniu.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: