pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Ulga inwestycyjna – korzyść dla innowacyjnych rolników

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

21 lipca 2022
Z czym kojarzy nam się fotowoltaika? Aktualnie pierwsza myśl to trzy telefony dziennie wykonywane przez automat, od których ciężko się uwolnić. Raczej męcząca sprawa, jednak nie każdemu fotowoltaika powinna kojarzyć się źle. Oczywiście gdy mieszkasz w bloku, a ktoś ciągle proponuje montaż paneli na parapecie czy też balkonie jest to raczej absurdalna sytuacja. Zupełnie inaczej na sprawę paneli fotowoltaicznych powinni jednak spoglądać rolnicy. Jednym z powodów ku temu, poza oczywiście ekologicznym walorem odnawialnych źródeł energii, jest ulga inwestycyjna.

Kto może skorzystać z ulgi?

 

Ulga inwestycyjna przysługuję rolnikom, którzy inwestują we własne gospodarstwo, rozwijają je i w związku z tym ponoszą określone nakłady. Z ulgi może skorzystać każdy podatnik podatku rolnego, niezależnie od tego czy działa jako osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna.

 

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na budowę i modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Artykuł ten odnosi się również do zakupu i zainstalowania deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę jak i urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Warunkiem skorzystania z ulgi jest brak finansowania wskazanych wydatków z w części lub całości ze środków publicznych.

 

Jak w praktyce działa ulga inwestycyjna i ile można na niej zyskać?

 

Rolnik inwestujący w rozwój swojej działalności, może skorzystać z ulgi inwestycyjnej w wysokości 25% poniesionych nakładów na inwestycję. Wskazaną wysokość można odliczyć od podatku rolnego. Jeśli chcemy skorzystać z ulgi, będziemy musieli złożyć wniosek do urzędu. Uprawiony do wydania decyzji w tym zakresie jest wójt gminy, burmistrz oraz prezydent miasta.

 

Korzyść wynikająca ze stosowania ulgi inwestycyjnej może być długoterminowa. Ograniczenie w kontekście korzystania z ulgi w odniesieniu do jednej inwestycji wynosi 15 lat. Oznacza to, że nie możemy korzystać z ulgi w kontekście jednego wydatku przez okres dłuższy niż wskazany. Rozliczać ulgę można już natomiast w roku, w którym inwestycja została wykonana. Poniesione nakłady muszą być udokumentowane rachunkami. Kwota ulgi odliczana jest z urzędu.

 

W praktyce wygląda to w sposób następujący: podatnik podatku rolnego składający deklaracje podatkową odlicza ustaloną wcześniej kwotę przyznanej przez urząd ulgi inwestycyjnej. Jeśli rolnik dokona sprzedaży np. zakupionych wcześniej paneli fotowoltaicznych, straci prawo do skorzystania z ulgi w niewykorzystanym zakresie.

 

Ulga inwestycyjna jest ciekawym sposobem na zniwelowanie swoich podatków praktycznie do zera. Praca w rolnictwie wiążę się z koniecznością sporych inwestycji i ciągłego unowocześniania otaczającej infrastruktury. Innowacyjne podejście do własnej działalności, poza ułatwieniem bieżących zadań może pozwolić Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy na płaconych podatkach. Jeśli więc jesteś rolnikiem oraz inwestujesz we własne gospodarstwo, zgłoś się do nas, pomożemy Ci złożyć wniosek o ulgę inwestycyjną.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: