pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Ulga IP Box – czy można rozliczyć się w zaliczce?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

11 lutego 2021
Czy po uzyskaniu pozytywnej interpretacji podatkowej dotyczącej ulgi IP Box, można płacić 5% zaliczki na podatek dochodowy? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Nasi klienci często zastanawiają się, czy mogą stosować stawkę 5% przy wyliczaniu zaliczek. Kwestia ta nie wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. Odpowiedź na to zagadnienie można znaleźć w Objaśnieniach podatkowych dotyczących ulgi IP Box. Zgodnie z nimi: „dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty.” Zatem z ulgi można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Przy obliczaniu zaliczek stosuje się odpowiednią stawkę

Podatnik spełniający warunki do skorzystania z ulgi IP Box i posiadający pozytywną interpretację w tym zakresie, przy obliczaniu zaliczek stosuje odpowiednią stawkę. Stawka ta wynika z wybranej przez siebie formy opodatkowania, tj. 17% lub 32% przy zasadach ogólnych, 19% przy podatku liniowym.

Zastosowanie preferencyjnej stawki 5% możliwe jest dopiero w załączniku PIT/IP do zeznania rocznego. Zatem podatek nadpłacony w trakcie roku zostaje zwrócony lub zaliczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Należy jednak pamiętać, że ulgę IP Box można rozliczyć do 5 lat wstecz, wykorzystując możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej. 

Co łączy IP Box i COVID-19?

Pewne odstępstwa w tej kwestii wprowadzają przepisy Tarczy Antykryzysowej 1.0. Tarcza wprowadza możliwość rozliczania zaliczek stosując stawkę 5%. Niestety, nie każdy może skorzystać z tego rozwiązania. Jest ono przewidziane dla podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Wówczas do wyliczenia zaliczki należy obliczyć dochód z tych praw, a następnie opodatkować go 5-procentową stawką. Możliwość korzystania z tego sposobu jest przewidziana do momentu ustania stanu epidemii.

Warto podkreślić, że poprzez przeciwdziałanie COVID-19 rozumie się wszelkie czynności, które wiążą się z:
– zwalczaniem zakażenia;
– zapobieganiem jego rozprzestrzenianiu się,
– profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych choroby.

Mimo tego, że powyższe przesłanki są dość niejasne, to krąg zastosowań wydaje się być szeroki. Należy pamiętać, że wobec tak sformułowanego przepisu, gwarancję prawidłowości rozliczania można uzyskać dzięki pozytywnej interpretacji. Jednak aby ją uzyskać trzeba czekać nawet do 6 miesięcy. Czas ten uległ wydłużeniu na podstawie przepisów ustawy COVID-19.


Podsumowując, generalną zasadą jest, że ulga IP BOX podlega rozliczeniu dopiero w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/IP. Wyjątek od powyższej reguły wprowadzają jednak przepisy Tarczy Antykryzysowej.

Joanna Żbikowska
Starsza specjalistka ds. ulgi IP Box

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: